Przedsiębiorstwo Międzynarodowe na rynku polskimPrzedsiębiorstwo Międzynarodowe na rynku polskim
Przedsiębiorstwo międzynarodowe działające w Polsce, które opisuję w swojej pracy jest obecnie największą korporacją międzynarodową i technologicznym liderem w dziedzinie energetyki i automatyki na świecie
11.58 Kb. 1
czytać
Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakładem – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakładem – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”
19.88 Kb. 1
czytać
Rady gminy korczynaRady gminy korczyna
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r
99.86 Kb. 1
czytać
Rady gminy korczynaRady gminy korczyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Dz. U
115.45 Kb. 1
czytać
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
82.87 Kb. 1
czytać
Informacja o pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2007rInformacja o pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2007r
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
254.54 Kb. 4
czytać
Autorzy projektuAutorzy projektu
Nie ma wątpliwości, że skuteczne zarządzanie kryzysowe pozwala zmniejszyć ryzyko zaistnienia kryzysu oraz zniwelować jego negatywne skutki. Pojawienie się kryzysu ma znaczący wpływ głównie na wizerunek przedsiębiorstwa i w rezultacie na jego wartość i
71.12 Kb. 1
czytać
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mochowo na lata 2012-2027Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mochowo na lata 2012-2027
0.69 Mb. 11
czytać
Poczesna, dniaPoczesna, dnia
Granice terenu objętego wnioskiem, lokalizację projektowanego obiektu/ów oraz obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać przedstawione zostały na kopii mapy zasadniczej i ewidencji gruntów, które załączam do wniosku
70.95 Kb. 1
czytać
Samorząd terytorialnySamorząd terytorialny
Administracja publiczna to zespół organów administracyjnych I obsługujących je urzędów, które są powołane do praktycznego realizowania zadań państwa. W polsce administracja publiczna dzieli się na administrację rządową I administrację
46.56 Kb. 1
czytać
Lokalny plan rewitalizacjiLokalny plan rewitalizacji
Uwarunkowania ochrony środowiska – obszary prawnie chronione, pomniki przyrody i zieleń miejska 17
0.71 Mb. 18
czytać
Dz. U. 2009. 157. 1240 2010-03-12 zm. Dz. U. 2010. 28. 146 arDz. U. 2009. 157. 1240 2010-03-12 zm. Dz. U. 2010. 28. 146 ar
Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych
0.63 Mb. 14
czytać
Spis treści 2 Podstawa prawna opracowania 3Spis treści 2 Podstawa prawna opracowania 3
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztabin na lata 2015-2030
0.71 Mb. 15
czytać
Opis techniczny do projektu zamiennego zagospodarowania terenu Elektrownia Biogazowa Liszkowo, gm. RojewoOpis techniczny do projektu zamiennego zagospodarowania terenu Elektrownia Biogazowa Liszkowo, gm. Rojewo
Raport o oddziaływaniu na środowisko autorstwa Zakładu Sozotechniki sp z o o. Byd-goszcz, ul. Bernardyńska 3
146.24 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna