Druk ab-0 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlaneDruk ab-0 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Ja, niżej podpisany(a)1)
13.53 Kb. 1
czytać
Wniosek o wydanie wypisu/wypisu I wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów I budynkóWWniosek o wydanie wypisu/wypisu I wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów I budynkóW
Adresat wniosku nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
40.06 Kb. 1
czytać
Obwieszczenie wojewody opolskiegoObwieszczenie wojewody opolskiego
Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym
6.26 Kb. 1
czytać
Wnioskodawca: tel.: PełnomocnikWnioskodawca: tel.: Pełnomocnik
Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn zm wnoszę o wydanie zaświadczenia / szt zaświadczeń o samodzielności lokalu / lokali
19.12 Kb. 1
czytać
Deklaracja na podatek leśny na rokDeklaracja na podatek leśny na rok
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ii/11/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r
64.86 Kb. 1
czytać
O rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacjąO rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją
Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn zm informuję, że rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie ewidencyjnym Osobnica jednostce ewidencyjnej Jasło w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów
26.86 Kb. 1
czytać
Komunikat Nr 4/2014 z dn. 01. 10. 2014 r. Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademickiKomunikat Nr 4/2014 z dn. 01. 10. 2014 r. Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki
Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania I wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów wum, wprowadzonego na mocy Zarządzenia Rektora
107.67 Kb. 1
czytać
W 2009 roku do budżetu Miasta wpłynęło 892. 706. 931 zł, co stanowi 97,3% dochodów zaplanowanych na ten rokW 2009 roku do budżetu Miasta wpłynęło 892. 706. 931 zł, co stanowi 97,3% dochodów zaplanowanych na ten rok
238.99 Kb. 2
czytać
Identyfikator podatkowy nip / numer peselIdentyfikator podatkowy nip / numer pesel
Pola jasne wypełnia podatnik. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem
89.68 Kb. 1
czytać
W sprawie nadania nazwy ulica Biela w miejscowości SkąpeW sprawie nadania nazwy ulica Biela w miejscowości Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje
8.86 Kb. 1
czytać
Interpretacja indywidualna prawa podatkowegoInterpretacja indywidualna prawa podatkowego
Ordynacja podatkowa (t j. Dz. U. z 2012 r poz. 749 z późn zm.), po rozpatrzeniu wniosku r. (data wpływu do Urzędu r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
31.31 Kb. 1
czytać
Mariola Laska pokój Nr 3 Nr tel. 58 6872102 Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2015 rMariola Laska pokój Nr 3 Nr tel. 58 6872102 Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2015 r
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych
29.43 Kb. 1
czytać
Pan Adam KasprzakPan Adam Kasprzak
W dniach od 2 czerwca do 16 lipca 2008 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Jolanta Łuszczak, Elżbieta Skorupska
70.97 Kb. 1
czytać
W sprawie realizacji projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk – Gać – Markowa (gr powiatu)W sprawie realizacji projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk – Gać – Markowa (gr powiatu)
Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk – Gać – Markowa (gr powiatu), Nowosielce-Dębów, Dębów – Wojciechówka, Albigowa – Husów – Rzeki”
76.61 Kb. 1
czytać
Starosta Raciborski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowejStarosta Raciborski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
Załącznik do Zarządzenia nr 16/2014 Starosty Raciborskiego z dnia 5 lutego 2014r
15.67 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna