Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w KrasnymstawieA 22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4 tel. (82) 576-21-70 fax (82) 576-49-01Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w KrasnymstawieA 22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4 tel. (82) 576-21-70 fax (82) 576-49-01
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu konkursowym na wykonywanie badań diagnostycznych wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi
13.3 Kb. 1
czytać
Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na: Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń ekmtGłówny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na: Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń ekmt
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w formie zapytania ofertowego
45.22 Kb. 1
czytać
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej 125. 000 euro
0.51 Mb. 8
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjnąSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną
Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną (śniadanie, kolacja) w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sadownictwa
476.86 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Dostawa urządzeń oraz oprogramowania na potrzeby rozbudowy i modernizacji zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli
375.3 Kb. 5
czytać
Wojskowa agencja mieszkaniowaWojskowa agencja mieszkaniowa
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r
130.63 Kb. 1
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa aktualizacji oraz licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
133.36 Kb. 1
czytać
Bytom: Dostawa produktów leczniczych Adalimumab Numer ogłoszenia: 183228 2013; data zamieszczenia: 09. 05. 2013Bytom: Dostawa produktów leczniczych Adalimumab Numer ogłoszenia: 183228 2013; data zamieszczenia: 09. 05. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
21.08 Kb. 1
czytać
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)
147.39 Kb. 1
czytać
Wzór Załącznik nr 11 umowa /2011 Zawarta w dniu r., pomiędzy Powiatem ZielonogórskimWzór Załącznik nr 11 umowa /2011 Zawarta w dniu r., pomiędzy Powiatem Zielonogórskim
Zawarta w dniu r., pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z upoważnienia którego działa Pani Agnieszka Stelmasik Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach ul
63.57 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna