Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
225.98 Kb. 4
czytać
Siwz dostawa odczynników chemicznych I sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Fizjologii ZwierzątSiwz dostawa odczynników chemicznych I sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Fizjologii Zwierząt
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
258.71 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego sprzętu avt zgodnie ze specyfikacją techniczno cenową. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji I wykonywanie świadczeń
112.63 Kb. 1
czytać
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”
168.83 Kb. 2
czytać
Wojskowa agencja mieszkaniowaWojskowa agencja mieszkaniowa
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r
130.63 Kb. 1
czytać
Miasto stołeczne warszawa dzielnica praga południe delegatura biura zamówień publicznychMiasto stołeczne warszawa dzielnica praga południe delegatura biura zamówień publicznych
Konserwację kserokopiarek wraz z dostawą i wymianą oryginalnych części oraz materiałów eksploatacyjnych ”
83.29 Kb. 1
czytać
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Nr krs: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
149.07 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 rNr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 r
Przetarg nieograniczony na „Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013”
164.08 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20
USŁuga informatyczna zapewniająca działanie systemu tworzenia I udostępniania treści multimedialnych w 10-ciu lokalizacjach na terenie utp
192.67 Kb. 2
czytać
Siwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowegoSiwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych
214.39 Kb. 2
czytać
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Nr krs: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
243.05 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
330.55 Kb. 4
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r
324.68 Kb. 3
czytać
Wojskowa agencja mieszkaniowaWojskowa agencja mieszkaniowa
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
428.45 Kb. 7
czytać
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14
Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 207 000 euro, realizowane w ramach projektu rozwojowego dobr/0011/R/ID1/2013/03
191.12 Kb. 5
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna