Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
6.58 Mb. 33
czytać
Dostawę dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego. Rozdział Opis przedmiotu zamówieniaDostawę dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego. Rozdział Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego fabrycznie nowego marki Fujitsu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o o w Rybniku
67.91 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja istotnych warunkóW
W tym od kradzieży z włamaniem I rabunku, dewastacji I szyb od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
2.14 Mb. 12
czytać
Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
172.08 Kb. 2
czytać
Uniwersytet szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 453 SzczecinUniwersytet szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 453 Szczecin
Centrum Personalizacji kart dla potrzeb us obsługującego proces wydawania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej I innych potrzeb własnych
234.32 Kb. 3
czytać
Przetarg pisemny na wybór partnera biletowego na igrzyska XXX olimpiady londyn 2012 I. Opis przedmiotu przetarguPrzetarg pisemny na wybór partnera biletowego na igrzyska XXX olimpiady londyn 2012 I. Opis przedmiotu przetargu
Przetarg pisemny na wybór partnera biletowego na igrzyska XXX olimpiady londyn 2012
41.48 Kb. 1
czytać
Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów WlkpAdres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
95.37 Kb. 1
czytać
Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.42 Mb. 14
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.1 Mb. 13
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
3.82 Mb. 23
czytać
Komendant portu wojennegoKomendant portu wojennego
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej Ustawą pzp
212.45 Kb. 2
czytać
Polska agencja prasowaPolska agencja prasowa
Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000067663, nip 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego, opłaconego w całości – 30 695 520 pln
201.79 Kb. 3
czytać
Przetarg pisemny na wybór podmiotu (agenta) do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego w 2016 i 2017 rokuPrzetarg pisemny na wybór podmiotu (agenta) do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego w 2016 i 2017 roku
Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70’ 1 – 70’ 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
56.59 Kb. 1
czytać
Przetarg pisemny na wybór podmiotu (agenta) do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego w 2016 rokuPrzetarg pisemny na wybór podmiotu (agenta) do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego w 2016 roku
Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70’ 1 – 70’ 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
30.05 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna