Wedpol cars paweł Wedman z siedzibą w Legionowie 05-120, ul. Kwiatowa 110 wpisany do ewidencji działalnoWedpol cars paweł Wedman z siedzibą w Legionowie 05-120, ul. Kwiatowa 110 wpisany do ewidencji działalno
Ilekroć nie nadano odmiennego znaczenia, wskazane pojęcia mają znaczenie poniższe
58.47 Kb. 1
czytać
Ministra obrony narodowejMinistra obrony narodowej
Na podstawie § 1 pkt 8 lit a-d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje
0.64 Mb. 7
czytać
Świadczenia usługi dsl szerokopasmowego dostępu do sieci internet przez agencję rozwoju regionalnego „arreks s. A. Regulamin świadczenia usługi dsl szerokopasmowego dostępu do sieciŚwiadczenia usługi dsl szerokopasmowego dostępu do sieci internet przez agencję rozwoju regionalnego „arreks s. A. Regulamin świadczenia usługi dsl szerokopasmowego dostępu do sieci
Abonent – podmiot (osoba fizyczna lub prawna), na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, będący stroną umowy o świadczenie usługi telefonicznej w oparciu o dostęp analogowy
62.35 Kb. 1
czytać
Umowa Licencyjna –Programu pbazaUmowa Licencyjna –Programu pbaza
Niniejszy dokument, zwany dalej licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania I gwarancji na Programu, wiążące anbud I użytkownika programu. Instalacja Programu oznacza akceptację niniejszej licencji
11.47 Kb. 1
czytać
Ramowa umowa najmu maszyn nrRamowa umowa najmu maszyn nr
W drodze niniejszej umowy strony określają zasady współpracy w zakresie długoterminowego najmu maszyn czyszczących
43.09 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna