Instrukcja dla oferentóWInstrukcja dla oferentóW
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 tel./fax: +48 46 8621953 ogłasza przetarg ofertowy na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć
182.51 Kb. 1
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
6.58 Mb. 33
czytać
Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
172.08 Kb. 2
czytać
Uniwersytet szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 453 SzczecinUniwersytet szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 453 Szczecin
Centrum Personalizacji kart dla potrzeb us obsługującego proces wydawania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej I innych potrzeb własnych
234.32 Kb. 3
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
94.6 Kb. 1
czytać
Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.42 Mb. 14
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.1 Mb. 13
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
3.82 Mb. 23
czytać
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60 637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60 637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
275.24 Kb. 4
czytać
Nr sprawy: 43/wig/2015Nr sprawy: 43/wig/2015
Dostawa fabrycznie nowego zestawu bezzałogowego statku powietrznego uav (unmanned aerial vehicle) w kategorii „mini” do wykonywania zadań obserwacyjno-rozpoznawczych nad obszarem lądowym
126.13 Kb. 1
czytać
Gmina Miasto Sochaczew 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16Gmina Miasto Sochaczew 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16
Przetarg ofertowy na prace porządkowe terenu w rejonie 17 wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na obszarze gminy miasto sochaczew
71.18 Kb. 1
czytać
Postępowanie nr105 /A120/2009 Gdańsk, dnia 24. 07. 2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPostępowanie nr105 /A120/2009 Gdańsk, dnia 24. 07. 2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
112.23 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna