Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. WarszawyZasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
Ci i Kontrasygnaty Urzędu m st. Warszawy, Biurze Podatków i Egzekucji Urzędu m st. Warszawy oraz w wydziałach dla dzielnic właściwych w sprawach budżetowo – księgowych
144.44 Kb. 3
czytać
H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egzH. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
Egzamin na certyfikat księgowego / Mariusz Stepaniuk wyd. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
24.37 Kb. 1
czytać
Skonsolidowane sprawozdanie finansoweSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załączone noty stanowią integralną część powyższego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
273.4 Kb. 7
czytać
Pan Artur ChomiukPan Artur Chomiuk
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Jolanta Łuszczak, Elżbieta Skorupska, Anna Kiraj-Knap, Dariusz Chojnacki, Krzysztof Sobina i Janusz Ożóg – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Abramów
106 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowego
Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania – pkd 7220Z
104.25 Kb. 1
czytać
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w LubliniePrezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Informuję poniżej o sposobie realizacji nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeprowadzonej w dniach od 25 maja do 17 lipca 2009r przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
53.55 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 10 Wyniki nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 oraz wyniki kontroli problemowejZałącznik nr 10 Wyniki nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 oraz wyniki kontroli problemowej
Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 nad szkołami oraz placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie powiatu węgrowskiego w postaci syntetycznego opracowania poprzez wyciągi z kontroli doraźnej oraz kopie protokołów otrzymane ze
52.32 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 347/10Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 347/10
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opis systemu przetwarzania danych –systemu informatycznego
139.27 Kb. 1
czytać
Pan Jan FilipczakPan Jan Filipczak
W dniach od 20 marca do 5 czerwca 2007 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Paweł Rybczyński i Agnieszka Pogoda – przeprowadzili kontrolę gospodarki finansowej gminy Gościeradów. Protokół kontroli omówiono i podpisano 19 czerwca
192.98 Kb. 4
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowego
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
149.7 Kb. 1
czytać
Skonsolidowane sprawozdanie finansoweSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załączone noty stanowią integralną część powyższego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
369.9 Kb. 10
czytać
Jednostkowe sprawozdanie finansoweJednostkowe sprawozdanie finansowe
Załączone noty stanowią integralną część powyższego jednostkowego sprawozdania finansowego
339.49 Kb. 8
czytać
Pojęcie rachunkowości Ewidencja gospodarczaPojęcie rachunkowości Ewidencja gospodarcza
Ewidencja gospodarcza-jest to zorganizowany system ujmowania, pomiaru i przedstawiania zjawisk oraz procesów gospodarczych występujących w jednostce gospodarczej
79.72 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna