Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21AZamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A
Katowice, dnia 09. 06. 2014
88.01 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
198.19 Kb. 1
czytać
ZamawiająCY: Szpital BielańskiZamawiająCY: Szpital Bielański
T r a d y c y j n I e p r o f e s j o n a L n I l e c z y m y z p a s j ą o p I e k u j e m y s I ę z t r o s k ą
1.33 Mb. 8
czytać
Warszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaWarszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.98 Mb. 9
czytać
Turcja a unia europejskaTurcja a unia europejska
Europy Zachodniej. Wątpliwości jest sporo, ale trzeba również pamiętać o korzyściach oraz wziąć pod uwagę wszelkie konsekwencje nie przystąpienia Turcji do ue
48.83 Kb. 1
czytać
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”
168.83 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serveSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serve
Będących w posiadaniu Zamawiającego. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 2 zakresy
203.06 Kb. 2
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie PolskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie Polska
Zagospodarowanie terenu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku polegające na urządzeniu terenów zieleni”
0.75 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać
Rev 1 (it,pl)Rev 1 (it,pl)
Rada omawiała kwestie Sudanu, europejskiej polityki sąsiedztwa, sąsiedztwa wschodniego i południowego oraz Bałkanów Zachodnich. Rada przyjęła konkluzje w sprawie Sudanu, europejskiej polityki sąsiedztwa, Albanii, Białorusi, Syrii
112.63 Kb. 3
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
449.56 Kb. 4
czytać
Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxWojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax
Ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku
125 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony, pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa I ProkuraturySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony, pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa I Prokuratury
Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze
262.29 Kb. 4
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie PolskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie Polska
Zagospodarowanie terenu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku polegające na urządzeniu terenów zieleni”
0.75 Mb. 4
czytać
I. nazwa oraz adres zamawiającegoI. nazwa oraz adres zamawiającego
Nazwa: Zakup i dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej
2.56 Mb. 18
czytać

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna