Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016 Data i miejsce wypełnienia formularza ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016 Data i miejsce wypełnienia formularza ofertowego
Przedmiotem oferty są prace budowlane i wykończeniowe zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2016, przedmiarem robót i projektem budowlanym
20.99 Kb. 1
czytać
Statut fundacji „alarmowy fundusz nadziei na życie” Rozdział I postanowienia ogólne §1 Fundacja pod nazwą „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie”Statut fundacji „alarmowy fundusz nadziei na życie” Rozdział I postanowienia ogólne §1 Fundacja pod nazwą „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie”
Fundatorem”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy ul. Mickiewicza nr 8/2 dnia 08. 08. 2006r repetytorium a nr3667/06, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach
43.74 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
43.59 Kb. 1
czytać
Realizator projektu: Wielkopolski Związek InwalidówRealizator projektu: Wielkopolski Związek Inwalidów
Niepełnosprawny na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
32.06 Kb. 1
czytać
Gmina Miasto Sochaczew 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16Gmina Miasto Sochaczew 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16
Przetarg ofertowy na prace porządkowe terenu w rejonie 17 wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na obszarze gminy miasto sochaczew
71.18 Kb. 1
czytać
Statut fundacji michaelStatut fundacji michael
Fundacja „Michael", zwana w dalszej części Statutu „Fundacją", działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach
134.58 Kb. 1
czytać
Fundatora: w dniu 10 listopada 1997 r oraz 14 listopada 1997 r postanowienie sądu o wpisie z dnia 19 listopada 1997 rFundatora: w dniu 10 listopada 1997 r oraz 14 listopada 1997 r postanowienie sądu o wpisie z dnia 19 listopada 1997 r
Tekst pierwotny statutu z dnia 26 maja 1997 roku z uwzględnieniem zmian przyjętych przez
89.64 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe kod cpv: 80500000-9 Usługi szkolenioweZapytanie ofertowe kod cpv: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Działanie 1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zapraszamy do złożenia oferty na
59.71 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe kod cpv: 80500000-9 Usługi szkolenioweZapytanie ofertowe kod cpv: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Działanie 1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zapraszamy do złożenia oferty na
57.32 Kb. 1
czytać
Statut stowarzyszeniaStatut stowarzyszenia
Agis zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest wspólnotą osób działających w celu niesienia pomocy osobom dorosłym z ograniczeniem samodzielności życiowej, ze schorzeniami psychicznymi
32.22 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr xxiv/182/2008 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2008 w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”Uchwała Nr xxiv/182/2008 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2008 w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit f oraz art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1592 z późn zm.) Rada Powiatu w Strzyżowie uchwala co następuje
78.79 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe nr 01. 08. 2013. Ip z dnia 13. 08. 2013r. Agencja Rozwoju Innowacji sa „Zamawiający”Zapytanie ofertowe nr 01. 08. 2013. Ip z dnia 13. 08. 2013r. Agencja Rozwoju Innowacji sa „Zamawiający”
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali szkoleniowej i przygotowanie cateringu dla uczestników szkoleń oraz wynajmu sali konferencyjnej i przygotowania cateringu na
68.39 Kb. 1
czytać
W trybie konkursu ofertW trybie konkursu ofert
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie decyzji Zarządu pfron z dnia 16. 09. 2015r
138.81 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe kod cpv: 80500000-9 Usługi szkolenia komputerowegoZapytanie ofertowe kod cpv: 80500000-9 Usługi szkolenia komputerowego
Działanie 1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” realizowanego pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zapraszamy do złożenia oferty na usługi
32.33 Kb. 1
czytać
P rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoP rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dotyczy: zorganizowania wyjazdu (obozu) integracyjno-edukacyjnego w Zakopanem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
112.3 Kb. 1
czytać

1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna