Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Stanowisku do Spraw Audytu WewnętrznegoDyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Stanowisku do Spraw Audytu Wewnętrznego
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%
25.41 Kb. 1
czytać
Uznawanie kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownik socjalny nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (efta)Uznawanie kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownik socjalny nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (efta)
Wymagania kwalifikacyjne, system kształcenia oraz wykaz literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej do spełnienia wymogów kwalifikacyjnych w odniesieniu do zawodu pracownika socjalnego
261.28 Kb. 3
czytać
Uznawanie kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownik socjalny nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (efta)Uznawanie kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownik socjalny nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (efta)
Wymagania kwalifikacyjne, system kształcenia oraz wykaz literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej do spełnienia wymogów kwalifikacyjnych w odniesieniu do zawodu pracownika socjalnego
262.2 Kb. 3
czytać
Protokół z posiedzenia inauguracyjnego rdpp III kadencji w dniu 29 kwietnia 2009 rProtokół z posiedzenia inauguracyjnego rdpp III kadencji w dniu 29 kwietnia 2009 r
Tomasz Siemoniak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
30.32 Kb. 1
czytać
Zapis dyskusji Data: 18 lipca 2013 r., godz. 11: 00-13: 00 MiejsceZapis dyskusji Data: 18 lipca 2013 r., godz. 11: 00-13: 00 Miejsce
Miejsce: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa
165.45 Kb. 4
czytać
Rada Programowa Konkursu „Warto być za” Andrzej DziubaRada Programowa Konkursu „Warto być za” Andrzej Dziuba
Dbt scharf Polska, w której odpowiadał za marketing I sprzedaż. W 2000 r został wybrany na stanowisko prezydenta Tychów. Dwa lata później w wyborach samorządowych został pierwszym prezydentem Tychów wybranym w wyborach bezpośrednich
30.63 Kb. 1
czytać
Rozdzielnik Zespołu Komitetu do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów WiejskichRozdzielnik Zespołu Komitetu do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pan Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
9.8 Kb. 1
czytać
Iv debata emerytalna z cyklu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu Zapis dyskusji DataIv debata emerytalna z cyklu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu Zapis dyskusji Data
Miejsce: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa
216.25 Kb. 4
czytać
Protokół Nr 9 posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia z dnia 16 września 2013 rokuProtokół Nr 9 posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia z dnia 16 września 2013 roku
W dniu 16 września 2013 r o godz. 10. 00 w sali 32 budynku głównego Urzędu Miasta Torunia odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia
26.48 Kb. 1
czytać
Chmielnickiego stowarzyszenia kulturalnegoChmielnickiego stowarzyszenia kulturalnego
Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne złożyło wniosek w Narodowym Centrum Kultury
35.2 Kb. 1
czytać
Warszawa:,,Dzieciństwo bez rodziców boli dyskusja o problemach adopcji w PolsceWarszawa:,,Dzieciństwo bez rodziców boli dyskusja o problemach adopcji w Polsce
Katolicka agencja informacyjna 2009-04-07, ostatnia aktualizacja 2009-04-07 17: 44
10.64 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3053. posiedzenie Rady Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie I ochrona konsumentówKomunikat prasowy 3053. posiedzenie Rady Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie I ochrona konsumentów
Laurette onkelinx, wicepremier I minister do spraw społecznych I zdrowia publicznego oraz
129.18 Kb. 2
czytać
WykształcenieWykształcenie
Pttk, podróżnik, instruktor jazdy konnej, instruktor krav maga, spadochroniarz, płetwonurek, ratownik wopr, nauczyciel I wychowawca młodzieży, naukowiec, działacz społeczny I charytatywny, założyciel Stowarzyszenia "azyl" I fundacji
127.94 Kb. 2
czytać
Federacja na rzecz Reintegracji SpołecznejFederacja na rzecz Reintegracji Społecznej
Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości”, „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości” i „Rodzina dzieci bez przyszłości” poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej
70.56 Kb. 1
czytać
Organizatorzy: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ekes) Ministerstwo Pracy I polityki Społecznej (MPiPS) Rada Działalności Pożytku Publicznego (rdpp) ProgramuOrganizatorzy: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ekes) Ministerstwo Pracy I polityki Społecznej (MPiPS) Rada Działalności Pożytku Publicznego (rdpp) Programu
Miejsce: sala konferencyjna 107, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5,Warszawa
14.33 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna