Arkadiusz Lach Przeszukanie na odległość systemu informatycznegoArkadiusz Lach Przeszukanie na odległość systemu informatycznego
Przeanalizowano również przepisy polskiego kodeksu postępowania karnego odnoszące się do przeszukania. Krytycznie ocenił projekt nowelizacji ustawy o Policji
63.05 Kb. 1
czytać
Warszawa, 9 listopada 2006 rWarszawa, 9 listopada 2006 r
European Constitutional Law Network, European Group of Public Law i Socieras Iuris Publici Europeaei. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich
19.14 Kb. 1
czytać
Z a ł Ą czni k stanowisko Rządu Rzeczypospolitej PolskiejZ a ł Ą czni k stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Ocena postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 roku
76.03 Kb. 1
czytać
Aleksander Herzog Ustawa o broni i amunicji po nowelizacjiAleksander Herzog Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji
W artykule wskazano także na niektóre wątpliwości związane z pewnymi niespójnościami czy błędami przepisów znowelizowanej ustawy
93.77 Kb. 1
czytać
Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa Szanowny Panie Ministrze!Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa Szanowny Panie Ministrze!
Z przykrością konstatujemy, że do tej pory nie otrzymaliśmy na piśmie żadnej oficjalnej odpowiedzi na nasz wniosek o dofinansowanie organizacji X europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych I etnicznych „Pod Kyczerą” z dnia 1 czerwca 2007
47.18 Kb. 1
czytać
Misja telewizji publicznej w społeczeństwie wielokulturowym (na przykładzie tvp s. A. Oddział w Białymstoku)” Białystok, 23. 05. 2011 r. Miejsce: Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. A. Mickiewicza 3, sala Kolumnowa (I piętro) OrganizatorzyMisja telewizji publicznej w społeczeństwie wielokulturowym (na przykładzie tvp s. A. Oddział w Białymstoku)” Białystok, 23. 05. 2011 r. Miejsce: Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. A. Mickiewicza 3, sala Kolumnowa (I piętro) Organizatorzy
Miejsce: Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. A. Mickiewicza 3, sala Kolumnowa (I piętro)
6.78 Kb. 1
czytać
Komisja: Komisja do Spraw Unii Europejskiej /nr 26Komisja: Komisja do Spraw Unii Europejskiej /nr 26
Wicedyrektor Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów Andrzej Mleczko
26.37 Kb. 1
czytać
MIĘdzynarodowa konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność” 21-22 listopada 2010 rMIĘdzynarodowa konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność” 21-22 listopada 2010 r
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I administracji, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Transportu Samochodowego, „Alter Ego” – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach I kolizjach Drogowych
33.5 Kb. 1
czytać
Konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność”Konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność”
Alter Ego Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych
54.45 Kb. 1
czytać
Warszawa, 14. 09. 2010 r. Zz-560/2010 stanowiskoWarszawa, 14. 09. 2010 r. Zz-560/2010 stanowisko
Wzburzenie i sprzeciw wywołują kolejne zapowiedzi braku waloryzacji uposażeń policjantów oraz coraz większe braki w materiałach i sprzęcie, maskowane szukaniem „oszczędności” w korzystaniu z telefonów, prądu, wody, papieru itp
9.4 Kb. 1
czytać
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z upoważnienia ministra na interpelację nr 7221Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z upoważnienia ministra na interpelację nr 7221
18.68 Kb. 1
czytać
Poniżej tygodniowy serwis informacyjny. Przygotowujemy omówienia, natomiast sposób dotarcia do pełnych tekstów wskazujemy poprzez systemem przypisów i aktywnych odsyłaczyPoniżej tygodniowy serwis informacyjny. Przygotowujemy omówienia, natomiast sposób dotarcia do pełnych tekstów wskazujemy poprzez systemem przypisów i aktywnych odsyłaczy
409.44 Kb. 4
czytać
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wProtokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w
Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr zk. IV. 0939-57/09 z dnia czerwca 2009 r podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego
123.83 Kb. 6
czytać
Korupcja wyzwaniem dla sportuKorupcja wyzwaniem dla sportu
Polsce” współfinansowany ze środków Transition Facility 2006 realizowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w Niemczech od września 2007 r do listopada
16.96 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna