Zlecenie wykonania usługi w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznychZlecenie wykonania usługi w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wy cept naprawa wysokoprzeoływowego analizatora poliformizmu dna hiSeq 1500 wraz z modułem cBot nr inwentarzowy 1wy 119737
16.19 Kb. 1
czytać
Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyZgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczy
Usługa: konserwacja i naprawa systemów alarmowych oraz konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru
2.05 Mb. 15
czytać
Opis systemuOpis systemu
Bbbiuk ekonomista sp z o o będącej podmiotem uprawnionym, zwanego dalej także firmą, jest ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie I egzekwowanie systemu kontroli jakości, aby zagwarantować uzasadnioną pewność
77.18 Kb. 1
czytać
Fundacja polska sztukaFundacja polska sztuka
Opinia o przydatności preparatów I technologii ags ( Anti Graffiti System ) rozprowadzanych I stosowanych w systemie usługowym przez firmę energooptim, Poznań
24.25 Kb. 1
czytać
Na: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ulNa: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu
125.29 Kb. 1
czytać
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12 38-200 Jasło Znak sprawy: pzd. 2d. 343-38/PN/06 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPowiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12 38-200 Jasło Znak sprawy: pzd. 2d. 343-38/PN/06 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
38.56 Kb. 1
czytać
Londyńska polisa ubezpieczenia statku powietrznego (avn 1C)Londyńska polisa ubezpieczenia statku powietrznego (avn 1C)
Tytuły i komentarze na marginesie umieszczono wyłącznie dla ułatwienia i nie uważa się ich za część niniejszej Polisy
169.89 Kb. 2
czytać
Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
213.57 Kb. 1
czytać
Formularz ofertyFormularz oferty
Zakup wraz z dostawą książek dla potrzeb realizacji projektu „Silna I odporna Kadra Olimpijska” oraz „ack – Element Programu Rozwojowego awfiS w Gdańsku” z podziałem na 3 części
466.32 Kb. 4
czytać
I. strony zamówienia publicznegI. strony zamówienia publiczneg
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony- znak: skmmu-zp/N/36/06
94.31 Kb. 1
czytać
Miasto stołeczne warszawa dzielnica praga południe delegatura biura zamówień publicznychMiasto stołeczne warszawa dzielnica praga południe delegatura biura zamówień publicznych
Konserwację kserokopiarek wraz z dostawą i wymianą oryginalnych części oraz materiałów eksploatacyjnych ”
83.29 Kb. 1
czytać
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
82.87 Kb. 1
czytać
Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Polityki SpołecznejProtokół Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Damian Stępień, Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz
82.55 Kb. 1
czytać
Regulamin zakupów obowiązujący do 24. 12. 2014 rokuRegulamin zakupów obowiązujący do 24. 12. 2014 roku
Nowohuckiej 69A w Krakowie, założonej w 1990 roku, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem krs 0000114513, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
22.5 Kb. 1
czytać
Załącznik do uchwały Nr 574/342/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. Projekt umowa najmuZałącznik do uchwały Nr 574/342/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. Projekt umowa najmu
Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie
37.26 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna