Leksykon pojęć stosowanych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej addLeksykon pojęć stosowanych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej add
Add – zaburzenie koncentracji uwagi, bez nadpobudliwości ruchowej I impulsywności, które występują przy adhd
73.95 Kb. 1
czytać
Zboże może być przez,,rz”, w kolejnej linijce przez,,ż”. Król, krul, żaba, rzabaZboże może być przez,,rz”, w kolejnej linijce przez,,ż”. Król, krul, żaba, rzaba
Zawsze też będzie bazgrał. Jednym tchem potrafi za to wymienić wszystkie filmowe nowości, z których większość oglądał. Świetnie maluje i rysuje. Jest doskonałym matematykiem
17.14 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia objętego częścią nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznychSpecyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia objętego częścią nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych
1.47 Mb. 21
czytać
Marzena Bogus (Częstochowa)Marzena Bogus (Częstochowa)
Russische Rechenmaschinen I inne pomoce Wyposażenie sal lekcyjnych na Śląsku Cieszyńskim przed I wojną światową
104.21 Kb. 1
czytać
Referat opracowała mgr Ewa MachulskaReferat opracowała mgr Ewa Machulska
Etiologia dysleksji od lat stanowi przedmiot badań medycznych, biologicznych I psychologicznych. W literaturze przedmiotu prezentowane są następujące koncepcje etiologiczne dotyczące dysleksji
75.07 Kb. 1
czytać
Poradni psychologiczno pedagogicznejPoradni psychologiczno pedagogicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie wychodzi do środowiska. O możliwości korzystania z poszczególnych form przez szkoły I placówki decydować będzie kolejność pisemnych zgłoszeń wraz z uzasadnieniem występującego problemu wymagającego
229.45 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia
Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
79.43 Kb. 1
czytać
Biuletyn Informacyjny 10 (09) Szanowne CzytelniczkiBiuletyn Informacyjny 10 (09) Szanowne Czytelniczki
Szczególnie polecamy artykuł będący próbą odpowiedzi na pytanie jakie zadają sobie rodzice dzieci z dysfunkcją wzroku, a mianowicie co wybrać dla swoich pociech: kształcenie w ośrodku szkolno-wychowawczym czy w szkole ogólnodostępnej?
106.94 Kb. 1
czytać
Zaburzenia mowy w przypadku globalnych i parcjalnych zaburzeń rozwoju psychomotorycznegoZaburzenia mowy w przypadku globalnych i parcjalnych zaburzeń rozwoju psychomotorycznego
Wypowiedź- w całości lub w jakiejś jej składowej – w różnym stopniu ulega zniekształceniu. Zaburzenia mowy są konsekwencją braku kompetencji językowej lub niedostatecznie wykształconej sprawności w realizowaniu tekstu
60.45 Kb. 1
czytać
Człowiek najlepsza inwestycjaCzłowiek najlepsza inwestycja
Projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania I wychowania uczniów klas I- iii szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ”
440.95 Kb. 3
czytać
Realizacja projektu „Zdobywcy świata” w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 września 2012 r do dnia 18 stycznia 2013 rRealizacja projektu „Zdobywcy świata” w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 września 2012 r do dnia 18 stycznia 2013 r
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie I nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przystąpili do realizacji założeń Programu Rozwoju Szkoły w ramach projektu Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
36.93 Kb. 1
czytać
Łódź, ul. Rzgowska 25 tel. 42 681 92 82, fax 42 684 27 93Łódź, ul. Rzgowska 25 tel. 42 681 92 82, fax 42 684 27 93
Prezentujemy harmonogram, w którym każdy nauczyciel i rodzic ma szansę odnaleźć interesujące go tematy, a przy okazji zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Wszystkie proponowane szkolenia realizowane są na terenie Poradni
76.58 Kb. 1
czytać
Kilka ważnych informacji o dysleksji rozwojowejKilka ważnych informacji o dysleksji rozwojowej
Przyjmuje się, że pierwszy opis utraty zdolności czytania i pisania
29.25 Kb. 1
czytać
Dysfunkcje ucznióWDysfunkcje ucznióW
Dysgrafia (agrafia; gr. α – nie, γραφο – piszę) – częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, spowodowana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych I słuchowych
29.46 Kb. 1
czytać
Charakterystyka wybranych cech somatycznych I sprawności fizycznej chłopców dyslektycznychCharakterystyka wybranych cech somatycznych I sprawności fizycznej chłopców dyslektycznych
Przedstawiam charakterystykę rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów w wieku 11 lat, u których badaniem psychologiczno-pedagogicznym stwierdzono dysleksję
67.32 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna