Zawiadomienie o wyniku postępowaniaZawiadomienie o wyniku postępowania
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia, że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę
18.91 Kb. 1
czytać
Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/55/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia: dostawa odczynnikówSz. S. P. O. O. Szpigm 3821/55/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia: dostawa odczynników
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
57.16 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Dostawa urządzeń oraz oprogramowania na potrzeby rozbudowy i modernizacji zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli
375.3 Kb. 5
czytać
Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w poznaniuObwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w poznaniu
Dz. U. nr 199, póz. 1227 ze zm., zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę z 12. 08. 2011 r., którego treść podaję poniżej
122.24 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o przetargu nieograniczonymOGŁoszenie o przetargu nieograniczonym
81.14 Kb. 1
czytać
Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/3/2008Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/3/2008
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
132.7 Kb. 1
czytać
Sz. S. P. O. O. Szpigm 1/34/07Sz. S. P. O. O. Szpigm 1/34/07
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych
95.3 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wykluczeniu wykonawcyZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wykluczeniu wykonawcy
Stosownie do treści art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2013 r poz. 984,1047 i 1473 oraz z 2014 r poz. 423,768,811
42.19 Kb. 1
czytać
Numer sprawy 1/2007 Rajcza 2007-06-06Numer sprawy 1/2007 Rajcza 2007-06-06
Roboty termomodernizacyjne obiektów spzol oraz rozbiórka byłej oczyszczalni ścieków I rewaloryzacja terenu parku ”
132.27 Kb. 1
czytać
Numer sprawy 2/2007 Rajcza 2007-07-03Numer sprawy 2/2007 Rajcza 2007-07-03
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy 140 ŁÓŻkowego pawilonu zAKŁadu opiekuńczo leczniczego w rajczy
234.74 Kb. 2
czytać
I. strony zamówienia publicznegI. strony zamówienia publiczneg
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony- znak: skmmu-zp/N/36/06
94.31 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyniku postępowaniaZawiadomienie o wyniku postępowania
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia, że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
16.22 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyniku postępowaniaZawiadomienie o wyniku postępowania
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia, że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę
17.43 Kb. 1
czytać
* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie
Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., połączonych skarg konstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Różańskiej o zbadanie zgodności
145.49 Kb. 4
czytać
Sz. S. P. O. O. Szpigm 1/71/07Sz. S. P. O. O. Szpigm 1/71/07
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
131.5 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna