Regulamin emisji spotów reklamowych na ekranie kinowym (kino odra) w budynku owe odra przy ul. Młyńskiej 3 w OławieRegulamin emisji spotów reklamowych na ekranie kinowym (kino odra) w budynku owe odra przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie
I. Emisja reklam odbywa się przed seansami filmowymi organizowanymi przez Centrum Sztuki w Oławie na ekranie kinowym o wymiarach : szerokość 10,00 m i wysokość 5,5 m
13.07 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie 87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6, nr tel. 054 288 04 14, fax. 054 288 04 14Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie 87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6, nr tel. 054 288 04 14, fax. 054 288 04 14
Części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
0.56 Mb. 3
czytać
Decyzja nr wwrpo/48/W/2012Decyzja nr wwrpo/48/W/2012
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241 ze zm.), oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa
31.93 Kb. 1
czytać
Pytanie Czy należy zawrzeć umowę o powierzenie danych osobowych pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a Wójtem Gminy w sytuacji odbierania I wysyłania korespondencji gops przez kancelarię Urzędu Gminy? OdpowiedźPytanie Czy należy zawrzeć umowę o powierzenie danych osobowych pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a Wójtem Gminy w sytuacji odbierania I wysyłania korespondencji gops przez kancelarię Urzędu Gminy? Odpowiedź
Pomocy Społecznej jako administrator danych zawartych w ewidencji korespondencji może z uwagi na powierzenie zadań obsługi korespondencji pracownikowi urzędu gminy zawrzeć z Wójtem Gminy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych
17.4 Kb. 1
czytać
3. Ogólna charakterystyka stanu aktualnego środowiska Powiatu3. Ogólna charakterystyka stanu aktualnego środowiska Powiatu
Występujące na terenie Powiatu Rawskiego surowce mineralne to głównie utwory czwartorzędowe, takie jak gliny zwałowe, piaski, iły, przykrywające grubą warstwą jurajskie wapienie I margle
0.55 Mb. 7
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna