Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140002 Dolina LiwcaInformacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140002 Dolina Liwca
Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I środowisko 2007 – 2013
11.27 Kb. 1
czytać
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”, w zakresie określonym w punkcie 3 siwz oraz w załączniku nr 8 do siwz
499.81 Kb. 8
czytać
Założenia do opracowania planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000Założenia do opracowania planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Ewg z dnia 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny I flory – (Dz. U. Ue. L92. 206. 7, Dz. U. Ue-sp. 15-2-102 z zm.) oraz art
17.41 Kb. 1
czytać
Opis założeń do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska plb100001Opis założeń do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska plb100001
Dytrektywa rady 92/43/ewg z dania 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny I flory Dz. U. L 206 z 22 1992 r ze zm
26.24 Kb. 1
czytać
Założenia do opracowania planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu plb060003Założenia do opracowania planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu plb060003
Wg z dnia 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny I flory – (Dz. U. Ue. L92. 206. 7, Dz. U. Ue-sp. 15-2-102 z zm.) oraz art
16.7 Kb. 1
czytać
Założenia do opracowania planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe plb060002Założenia do opracowania planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe plb060002
Ewg z dnia 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny I flory – (Dz. U. Ue. L92. 206. 7, Dz. U. Ue-sp. 15-2-102 z zm.) oraz art
16.35 Kb. 1
czytać
Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140014 Dolina Dolnej NarwiInformacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140014 Dolina Dolnej Narwi
Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I środowisko 2007 – 2013
13.89 Kb. 1
czytać
Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140001 Dolina Dolnego BuguInformacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140001 Dolina Dolnego Bugu
Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I środowisko 2007 – 2013
13.37 Kb. 1
czytać
Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140003 Dolina PilicyInformacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140003 Dolina Pilicy
Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I środowisko 2007 – 2013
14.54 Kb. 1
czytać
Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi I Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi I Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi I regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 kwietnia 2014 r w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty plh100007
10.09 Kb. 1
czytać
Zakres projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego I planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” plh 120018Zakres projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego I planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” plh 120018
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
387.74 Kb. 8
czytać
Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22 66-200 ŚwiebodzinKlub Przyrodników ul. 1 Maja 22 66-200 Świebodzin
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 plh060018 stawska góra w województwie lubelskim
0.68 Mb. 12
czytać
Etap wstępny pracy nad Planem Informacje ogólneEtap wstępny pracy nad Planem Informacje ogólne
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 plh200022 Dolina Górnej Rospudy w województwie podlaskim
223.7 Kb. 3
czytać
Etap wstępny pracy nad Planem Informacje ogólneEtap wstępny pracy nad Planem Informacje ogólne
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie plh200007 w województwie podlaskim
252.55 Kb. 4
czytać
Etap wstępny pracy nad Planem Informacje ogólneEtap wstępny pracy nad Planem Informacje ogólne
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie plh200007 w województwie podlaskim
255.77 Kb. 4
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna