Arkusz certyfikacyjnyArkusz certyfikacyjny
Poniższy raport jest przedkładany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z decyzją I/8
186.21 Kb. 6
czytać
Treści programowe dla kierunku studiów: biotechnologia stacjonarna Studia drugiego stopnia – studia magisterskie Rok akademicki 2006/2007 Zajęcia obowiązkowe, I rok matematyka (statystyka)Treści programowe dla kierunku studiów: biotechnologia stacjonarna Studia drugiego stopnia – studia magisterskie Rok akademicki 2006/2007 Zajęcia obowiązkowe, I rok matematyka (statystyka)
Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, planowanie badań, utworzenie bazy danych
224.69 Kb. 9
czytać
W tabeli nr 1 obejmującej 40 umów zawartych między uczelniamiW tabeli nr 1 obejmującej 40 umów zawartych między uczelniami
W roku 2009 Uniwersytet Opolski prowadził współpracę w ramach 79 porozumień o współpracy bezpośredniej z partnerami zagranicznymi wyszczególnionymi
112.66 Kb. 1
czytać
Nowe władze Oddziału pan w Poznaniu na kadencję 2011-2014Nowe władze Oddziału pan w Poznaniu na kadencję 2011-2014
Zgromadzenie Ogólne Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na swoim plenarnym posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r wybrało Prezesa, Wiceprezesa i 5 członków Prezydium Oddziału na kadencję 2011-2014 w składzie
11.52 Kb. 1
czytać
Kierunek: EkonomiaKierunek: Ekonomia
Aspekty środowiskowe w europejskiej polityce regionalnej
1.27 Mb. 54
czytać
Przedmioty podstawowe I kierunkowePrzedmioty podstawowe I kierunkowe
Analiza funkcji wielu zmiennych. Całki wielokrotne. Formy różniczkowe. Całkowanie form różniczkowych. Elementy analizy wektorowej i tensorowej. Uogólnienia pojęcia całki. Szeregi i całki Fouriera. Podstawy teorii funkcji zmiennej
52.21 Kb. 1
czytać
Podstawy Chemia ogólnaPodstawy Chemia ogólna
Rodzaje reakcji chemicznych. Kinetyka i termodynamika. Równowaga chemiczna, roztwory, elektrolity. Równowagi kwasowo-zasadowe, pH. Fluorowce, tlenowce i azotowce. Węglowce, borowce i berylowce. Procesy utlenienia i redukcji
54.55 Kb. 1
czytać
Przedmioty do wyboru 2012/2013 dla kierunku BiologiaPrzedmioty do wyboru 2012/2013 dla kierunku Biologia
Czynniki patogenności bakterii klinicznych
26.32 Kb. 1
czytać
Wykaz książek dostępnych w Zielonej BiblioteceWykaz książek dostępnych w Zielonej Bibliotece
1.36 Mb. 12
czytać
Dziekan prof dr hab inż. Andrzej GawdzikDziekan prof dr hab inż. Andrzej Gawdzik
Wydział Przyrodniczo Techniczny Uniwersytetu Opolskiego od roku akademickiego 2008/2009 będzie kształcił studentów na kierunkach
0.57 Mb. 4
czytać
Wydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2010/2011 Tryb studiówWydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2010/2011 Tryb studiów
Iii rok, studia I stopnia;V rok, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia
29.09 Kb. 1
czytać
Biochemia środowiska sylabus informacje ogólneBiochemia środowiska sylabus informacje ogólne
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z przedmiotów biochemia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk przyrodniczych
61.76 Kb. 1
czytać
Wydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2010/2011 Tryb studiówWydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2010/2011 Tryb studiów
Treści kształcenia: Celem przedmiotu „Biochemia środowiska” jest zapoznanie się z wpływem skażenia fizyko-chemicznego i czynników stresowych środowiska na zmiany w metabolizmie organizmów oraz z mechanizmami adaptacji biochemicznej organizmów do zmian środowiskowych
26.33 Kb. 1
czytać
Wydział Biologiczny-Chemiczny Uwb rok akademicki 2011/12 Tryb studiówWydział Biologiczny-Chemiczny Uwb rok akademicki 2011/12 Tryb studiów
Celem wykładów z przedmiotu „Biochemia środowiska” jest zapoznanie się z wpływem skażenia fizyko-chemicznego i czynników stresowych środowiska na zmiany w metabolizmie organizmów oraz z mechanizmami adaptacji biochemicznej organizmów do zmian środowiskowych i
33.43 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu Język angielskiNazwa przedmiotu Język angielski
Opracowuje dłuższą prezentację na tematy ogólne lub związane ze specjalizacją. Przygotowuje artykuły, opisy procesów i wydarzeń oraz sprawozdania
1.08 Mb. 11
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna