Miasta tczewa za okres kadencjiMiasta tczewa za okres kadencji
Nr 22 wschód – zachód ( Berlin – Królewiec ) w miejscu rozwidlenia magistrali kolejowej Gdańsk-Bydgoszcz, Gdańsk – Warszawa. Tczew stanowi ważny węzeł komunikacji kolejowej. W pobliżu miasta przebiegać będzie autostrada a 1
1.58 Mb. 15
czytać
Kolegium karkonoskieKolegium karkonoskie
Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, zwany dalej „Regulaminem”, jest wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
69.49 Kb. 1
czytać
Wojewódzki sąd administracyjny w olsztynie informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w 2007 rokuWojewódzki sąd administracyjny w olsztynie informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w 2007 roku
0.77 Mb. 14
czytać
Załącznik do zarządzenia nr 77Załącznik do zarządzenia nr 77
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn zm., o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym
134.88 Kb. 1
czytać
Regulami n ustalania wysokości, przyznawania I wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentówRegulami n ustalania wysokości, przyznawania I wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim” stanowiący załącznik do uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r., z późn zmianami
163.46 Kb. 2
czytać
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczeniaW ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia
Ad stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (także powtarzającemu rok) na wniosek
40.91 Kb. 1
czytać
Komunikat Nr 4/2014 z dn. 01. 10. 2014 r. Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademickiKomunikat Nr 4/2014 z dn. 01. 10. 2014 r. Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki
Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania I wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów wum, wprowadzonego na mocy Zarządzenia Rektora
107.67 Kb. 1
czytać
Projekt zmianProjekt zmian
Zasadniczych zmian w zakresie uprawnień kadry żOŁnierzy zawodowych planowanych do wprowadzenia w projekcie zmian do ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych rp
180.79 Kb. 3
czytać
Uzasadnienie potrzeba I cel zawarcia UmowyUzasadnienie potrzeba I cel zawarcia Umowy
Państwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne ”. System ten zawierał pewne ograniczenia, do których zalicza się bez wątpienia fakt
57.46 Kb. 1
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Przedkładana do ratyfikacji umowa z Gruzją jest ostatnią umową tego rodzaju, jakie zostały zawarte z byłymi republikami Związku Radzieckiego. Umowy takie zostały zawarte z wyjątkiem Turkmenistanu ze wszystkimi państwami Wspólnoty
43.89 Kb. 1
czytać
Szczegółowe warunki przetarguSzczegółowe warunki przetargu
Ii linii metra. Dla wybranych lokali została ustalona przez Wynajmującego obowiązkowa branża, która wynika z dotychczasowych doświadczeń z wynajmem lokali w metrze I jest dobrze oceniana przez pasażerów
102.42 Kb. 1
czytać
Sygn akt K 41/02iSygn akt K 41/02i
Ekspertyza w sprawie prawnokarnych implikacji ustawy o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu w świetle założeń amnestii I abolicji
82.02 Kb. 1
czytać
Abolicja podatkowaAbolicja podatkowa
Polsce, będą mogli skorzystać z abolicji podatkowej. Osoby pracujące poza Polską od 1 stycznia 2008 r otrzymają specjalną ulgę podatkową. Z obu rozwiązań będzie można skorzystać, gdy tzw ustawa abolicyjna wejdzie w życie
70.7 Kb. 1
czytać
Wyrok z dnia 20 listopada 2002 r. Sygn akt K 41/02 w imieniu Rzeczypospolitej PolskiejWyrok z dnia 20 listopada 2002 r. Sygn akt K 41/02 w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Sejmu, Prokuratora Generalnego i Ministra Finansów na rozprawie w dniu 20 listopada 2002 r wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji o stwierdzenie zgodności
281.73 Kb. 8
czytać
Sygn akt K 41/02iSygn akt K 41/02i
Prezydenta rp wątpliwości natury konstytucyjnej. Z tych też względów w niniejszych rozważaniach zagadnieniom tym poświęconych zostanie jedynie kilka ogólnych uwag niejako na marginesie zasadniczych rozważań
30.3 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna