Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
6.58 Mb. 33
czytać
Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyZgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczy
Usługa: konserwacja i naprawa systemów alarmowych oraz konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru
2.05 Mb. 15
czytać
Gdańsk tel./fax (058) 309-04-54 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaGdańsk tel./fax (058) 309-04-54 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na
70.35 Kb. 1
czytać
Zatwierdza m”Zatwierdza m”
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
471.97 Kb. 3
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zmianami) – zwanej dalej „Ustawą pzp”
0.75 Mb. 6
czytać
Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
172.08 Kb. 2
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej –Curie w Ostrowi Mazowieckiej
128.07 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1.25 Mb. 12
czytać
Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty ul. Drewnowska 5Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty ul. Drewnowska 5
Urzędnicza 24 m 29 – zadanie III, Adwokacka 6 m ½, Łagiewnicka 70 m 8, Murarska 30 m 16, Limanowskiego 135 m 43 zadanie IV, Wojska Polskiego 4 m 15, Doły 12 m 4, Wojska Polskiego 158 m 15, Wielkopolska 74 m 8 – zadanie V, Bema 31 m 9, Bema 31 m
20.01 Kb. 1
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.1 Mb. 13
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
3.82 Mb. 23
czytać
Centrum Rozwoju Zasobów LudzkichCentrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Projekt b 4 – „Monitoring współpracy urzędów pracy I ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja I upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie”
14.36 Kb. 1
czytać
NZ. za. 075. 35. 2013. Km załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia na utworzenie I utrzymanie portalu internetowegoNZ. za. 075. 35. 2013. Km załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia na utworzenie I utrzymanie portalu internetowego
140.61 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych
233.86 Kb. 3
czytać
Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5
OŚrodek szkoleniowy w dębem, 05-140 serock (+48 22) 774-20-62, fax (+48 22) 774-20-62
463.15 Kb. 3
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna