Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21AZamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A
Katowice, dnia 09. 06. 2014
88.01 Kb. 1
czytać
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Powstańców Wielkopolskich 10Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Powstańców Wielkopolskich 10
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
92.81 Kb. 1
czytać
Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
I. 1 nazwa I adres: Powiat Starachowicki, ul. Dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2760900, faks 041 2760902
30.06 Kb. 1
czytać
Zakład KarnyZakład Karny
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu brukarz
134.61 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
50.58 Kb. 1
czytać
O wyborze najkorzystniejszej ofertyO wyborze najkorzystniejszej oferty
Część III. Kursy: baristyczny z elementami Latte Art., barmana I stopnia, carvingu, flair-free-style
46.47 Kb. 1
czytać
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 4/2015. Zakup I dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnegoDotyczy przetargu nieograniczonego nr 4/2015. Zakup I dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)– procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 euro
0.68 Mb. 7
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Starachowice: Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego I pieszego etap II
23.91 Kb. 1
czytać
Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów
Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego
20.19 Kb. 1
czytać
Powiat Starachowicki dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 starachowice znak sprawy: zp. 272 2012Powiat Starachowicki dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 starachowice znak sprawy: zp. 272 2012
Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego I pieszego etap II
81.15 Kb. 1
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji przebudowy dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego I pieszego
23.61 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna