Dz. Urz. Ms. 2003 22 2004-09-17 zm. Dz. Urz. Ms. 2004 22 § 1Dz. Urz. Ms. 2003 22 2004-09-17 zm. Dz. Urz. Ms. 2004 22 § 1
Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn zm. 1)) zarządza się, co następuje
0.83 Mb. 20
czytać
Anna Olszewska Edward Tomczyk a może mediacja Wysoki Sądzie? Czy każdy spór należy rozwiązywać w Sądzie, czyli czym jest mediacja I dlaczego warto z niej korzystać? Elbląskie Centrum Mediacji I Aktywizacji SpołecznejAnna Olszewska Edward Tomczyk a może mediacja Wysoki Sądzie? Czy każdy spór należy rozwiązywać w Sądzie, czyli czym jest mediacja I dlaczego warto z niej korzystać? Elbląskie Centrum Mediacji I Aktywizacji Społecznej
Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej prowadzi postępowania mediacyjne, rozwiązując konflikty skłóconych stron. Tematyka spraw mediacyjnych jest różnorodna: od podziału majątku, kłótni rodzinnych, sąsiedzkich, spraw lokatorskich
93.43 Kb. 1
czytać
Dowód z dna w postępowaniu procesowym. Materiały z konferencji Instytutu Badań dna, Warszawa 2002, pod red. Kamila Sipowicza, Kraków 2003Dowód z dna w postępowaniu procesowym. Materiały z konferencji Instytutu Badań dna, Warszawa 2002, pod red. Kamila Sipowicza, Kraków 2003
45.76 Kb. 1
czytać
Małgorzata Tomkiewicz „Tajemnica spowiedzi” i „tajemnica duszpasterska” w procesie karnymMałgorzata Tomkiewicz „Tajemnica spowiedzi” i „tajemnica duszpasterska” w procesie karnym
Wskazuje na potrzebę rozróżnienia pojęcia „tajemnica spowiedzi" oraz „tajemnica duszpasterska" i prowadzi do ogólnej tezy, iż ochrona tajemnicy spowiedzi w polskiej procedurze karnej jest niewystarczająca
89.88 Kb. 1
czytać
Sygn akt Sk 55/05* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzieSygn akt Sk 55/05* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 czerwca 2006 r., skargi konstytucyjnej Stanisława Czyża o zbadanie zgodności
31.17 Kb. 1
czytać
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – aktualizacja lipiec 2015 rOrganizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – aktualizacja lipiec 2015 r
Rodzaj (fundacja, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, organizacja kościelna)
122.18 Kb. 1
czytać
Uniwersytet GdańskiUniwersytet Gdański
Stopniowy rozwój doprowadził w 1953 do nadania jej pełnych uprawnień akademickich I zmiany nazwy na Wyższą Szkolę Ekonomiczną. W 1970 roku sopocka uczelnia wniosła tworzonemu Uniwersytetowi Gdańskiemu dwa wydziały
262.91 Kb. 1
czytać
Olga Maria Piaskowska Właściwość sądu do orzekania w przedmiocie depozytu w sprawie karnejOlga Maria Piaskowska Właściwość sądu do orzekania w przedmiocie depozytu w sprawie karnej
W praktyce pojawiają się jednak kontrowersje dotyczące kwestii właściwości funkcjonalnej sądu, który powinien orzec w tym przedmiocie, z uwagi na treść art. 13 § 2 u o s p wskazującego zasadniczo na właściwość sądu grodzkiego
52.11 Kb. 1
czytać
Anna Olszewska Edward TomczykAnna Olszewska Edward Tomczyk
Akty prawne regulujące instytucję mediacji w polskim systemie prawnym
324.42 Kb. 5
czytać
Wiesław Juchacz Okoliczności sprzyjające pomyłkom sądowym w zakresie ustaleń faktycznychWiesław Juchacz Okoliczności sprzyjające pomyłkom sądowym w zakresie ustaleń faktycznych
Mimo najlepszych założeń i takiego konstruowania postępowania karnego, aby nie dochodziło do wydawania błędnych orzeczeń, uniknięcie ich nie jest możliwe. Przyczyny ich występowania generalnie można podzielić na
122.04 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna