Wszyscy uczestnicy postępowaniaWszyscy uczestnicy postępowania
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.), Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie informuje
13.02 Kb. 1
czytać
Pge elektrownia Opole saPge elektrownia Opole sa
Wymiana urządzeń instalacji mazutowej na parametry niskociśnieniowe w zakresie pompowni oleju opałowego i kotłów bloków 1 i 2”
140.14 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup I dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym nr referencyjny zp/60/2011Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup I dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym nr referencyjny zp/60/2011
W dniu 10. 11. 2011r odbyło się ponowne posiedzenie komisji przetargowej powołanej do rozpatrzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym
14.94 Kb. 1
czytać
Gmk zp. 271. 10. 2015 wykonawcy ubiegajacy się o udzielenie zamówieniaGmk zp. 271. 10. 2015 wykonawcy ubiegajacy się o udzielenie zamówienia
Dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: budowa oświetlenia ulicznego w ulicy zamojskiej w hrubieszowie
19.09 Kb. 1
czytać
Centralne biuro antykorupcyjne rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznychCentralne biuro antykorupcyjne rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych
Opracowanie graficzne, skład, korekta i druk Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji
1.1 Mb. 12
czytać
Bielsk Podlaski, dnia 08. 03. 2013r Do wszystkich uczestników postępowaniaBielsk Podlaski, dnia 08. 03. 2013r Do wszystkich uczestników postępowania
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiający w w w postępowaniu otrzymał od uczestników postępowania informacje o naruszeniu prawa w zakresie wyboru oferty
32.05 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do siwz program funkcjonalno – użytkowyZałącznik Nr 1 do siwz program funkcjonalno – użytkowy
Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”
396.79 Kb. 8
czytać
Wg rozdzielnikaWg rozdzielnika
W odpowiedzi na prośbę/zapytanie dotyczącą umożliwienia dokonania wizji lokalnej kotłowni których obsługa w sezonie grzewczym stanowi przedmiot zamówienia informuję
15.26 Kb. 1
czytać
Pge elektrownia Opole saPge elektrownia Opole sa
Awaryjne i okresowe remonty oraz sukcesywne przeglądy pomp wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i chłodniczych, zamontowanych w obiektach na terenie całej elektrowni
233.64 Kb. 2
czytać
Wg rozdzielnika zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWg rozdzielnika zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Strefa ii” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206. 000 euro tj: ofertę Nr 2 – „drogmas” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński; ul. Szydłowiecka 14; 26-110 Skarżysko-Kamienna za łączną cenę oferty brutto: 039
10.89 Kb. 1
czytać
Wg rozdzielnika zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWg rozdzielnika zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zwycięzców do posesji nr 7w Skarżysku-Kamiennej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 150. 000 euro tj
10.75 Kb. 1
czytać
O wyborze najkorzystniejszej ofertyO wyborze najkorzystniejszej oferty
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. Gmina Mirzec jako Zamawiający informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn
14.82 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-orlik 2012”Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-orlik 2012”
Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-orlik 2012” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych na
10.62 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2
Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013. Osi priorytetowej 3, rozwój infrastruktury społecznej działania 2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia I pomocy społecznej. Projekt pn
93.53 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna