Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
37.75 Kb. 1
czytać
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej 125. 000 euro
0.51 Mb. 8
czytać
Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychZp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27. 11. 2014r
150.95 Kb. 1
czytać
Wykonanie naświetlenia, druku I oprawy 11 publikacji zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 2 do siwz) Numer ogłoszenia: 258770 2009; data zamieszczenia: 29. 07. 2009Wykonanie naświetlenia, druku I oprawy 11 publikacji zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 2 do siwz) Numer ogłoszenia: 258770 2009; data zamieszczenia: 29. 07. 2009
I. 1 nazwa I adres: Gospodarstwo Pomocnicze ipn, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, woj mazowieckie, tel. 5818826, 5818824
18.09 Kb. 1
czytać
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)
147.39 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: 6/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Nr sprawy: 6/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.), zwana dalej ustawą
81.01 Kb. 1
czytać
Pierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJPierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJ
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
341.44 Kb. 6
czytać
Zatwierdzam” Znak sprawy: dkw-220/13/2011 (data I podpis) I. ZamawiającyZatwierdzam” Znak sprawy: dkw-220/13/2011 (data I podpis) I. Zamawiający
Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę produktów rolnictwa I ogrodnictwa prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125. 000 Euro
272.8 Kb. 5
czytać
Spzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012rSpzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012r
Numer telefonu: 85 833 43 70 Numer faksu: 85 833 43 05 Godziny urzędowania: 07. 00 – 14. 35
207.27 Kb. 3
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna