Sprawozdanie rektora z działalności uniwersytetu ekonomicznego w krakowie w okresie od 01. 2008 r do 31. 08. 2008 rSprawozdanie rektora z działalności uniwersytetu ekonomicznego w krakowie w okresie od 01. 2008 r do 31. 08. 2008 r
Wystąpienie Rektora kadencji 2005–2008 prof dr hab. Ryszarda Borowieckiego na wspólnym posiedzeniu Senatów kadencji 2005–2008 i kadencji 2008–2012 w dniu 22 września 2008
1.43 Mb. 18
czytać
20. uległOŚĆ I należna postawa przy spotkaniu z jezusem20. uległOŚĆ I należna postawa przy spotkaniu z jezusem
Pańskich, serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żyweg Żeby dostać się do przedsionków Bożych, musimy mieć duszę pokorną i czystą. Aby ujrzeć Jezusa, potrzebujemy odpowiedniego nastawienia. Ewangelia Mszy świętej (Łk 4, 16-30)
24.31 Kb. 1
czytać
Oligofrenopedagogika jako nauka- czym jest oligofrenopedagogikaOligofrenopedagogika jako nauka- czym jest oligofrenopedagogika
Wyraz oligofrenopedagogika składa się z dwóch części, a mianowicie, z wyrazów oligofren i pedagogika. Wyrazy te pochodzą z języka greckiego i oznaczają : oligos (mały), phren (umysł) i paidagogike
88.88 Kb. 1
czytać
Oferta realizacji zadania publicznegoOferta realizacji zadania publicznego
Organizacji pozarządowej(-ych)/podmiotu (-ÓW), o którym (-ych) mowa w art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalnosci pożytku publicznego I o wolontariacie
297.29 Kb. 2
czytać
Region „Ziemia Przemyska”Region „Ziemia Przemyska”
Region Ziemia Łódzka I region Ziemia Przemyska oraz Burmistrz I rada Miasta Jarosławia 2 lipca 2009 r zorganizowali zakończenie 3 etapu XX międzynarodowego Wyścigu Kolar-skiego Solidarności I olimpijczyków
46.45 Kb. 1
czytać
Co słychać pod WawelemCo słychać pod Wawelem
Krakowianki mają Żeńskie Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, w którym dziś jest już kilka razy po siedem członkiń. Koło rodziło się w radosnej atmosferze
33.03 Kb. 1
czytać
Tominium biuro Tłumaczeń Specjalistycznych poszukuje do współpracy przy realizacji projektów lokalizacyjnychTominium biuro Tłumaczeń Specjalistycznych poszukuje do współpracy przy realizacji projektów lokalizacyjnych
Znajomość różnych systemów operacyjnych, programów narzędziowych, programów wspomagających tłumaczenie
6.82 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xxxvi/2009 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 rokuProtokół Nr xxxvi/2009 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 roku
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Radny Grzegorz Daniel, Józef Dreszer, Henryk Kurzac. Ponadto w sesji udział wzięli : Poseł rp lucjan Karasiewicz, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy
77.85 Kb. 1
czytać
Plan pracyPlan pracy
Pojęcie tqm
122.73 Kb. 1
czytać
Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam RyszkoJolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko
Aneta Koszowska, Katarzyna Martela, Grzegorz Dziubanek, Eliza Grab: Wiedza i postawy młodzieży szkół średnich wobec problemu organizmów modyfikowanych genetycznie
32.49 Kb. 1
czytać
Gramatyka kontrastywna polsko-angielskaGramatyka kontrastywna polsko-angielska
Powinni także umieć rozpoznać typowe błędy w zakresie gramatyki i pragmatyki popełniane przez Polaków uczących się angielskiego (np kalki językowe) i przeanalizować ich przyczyny
17.61 Kb. 1
czytać
Do Uchwały Nr 19/2011 Zarządu Spółki tvp s. ADo Uchwały Nr 19/2011 Zarządu Spółki tvp s. A
Zm. Uchwałą Nr 334/2011 Zarządu Spółki tvp s. A. z dnia 26 maja 2011 r w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki tvp s. A. oraz przedłożenia jej Radzie Nadzorczej
74.82 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych
233.86 Kb. 3
czytać
Upośledzenie umysłoweUpośledzenie umysłowe
Przedmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo. Zadaniem jest ustalenie takich metod i form rewalidacji, które jednostce upośledzonej zapewniałyby optymalny, wszechstronny rozwój, maksymalne przystosowanie do warunków społecznych
26.14 Kb. 1
czytać
Standardy kształcenia dla kierunku studiówStandardy kształcenia dla kierunku studiów
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ects (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210
56.38 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna