Sprawa prawa azylu (Kolumbia v Peru, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 20 listopada 1950)Sprawa prawa azylu (Kolumbia v Peru, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 20 listopada 1950)
36.21 Kb. 1
czytać
Uwaga: lista zagadnień do samodzielnego opanowania w oparciu o podręcznik juliana sutoraUwaga: lista zagadnień do samodzielnego opanowania w oparciu o podręcznik juliana sutora
A zakres osobowy korzystania z przywilejów I immunitetów dyplomatycznych [dotyczy zdających w terminie „zerowym”]
21.49 Kb. 1
czytać
Materiały do wykładu IV z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2008/2009Materiały do wykładu IV z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2008/2009
Art. 63: „Zerwanie stosunków dyplomatycznych lub konsularnych między stronami traktatu nie wpływa na stosunki prawne ustanowione między nimi przez traktat
12.95 Kb. 1
czytać
Art. 578 Kodeksu postępowania karnegoArt. 578 Kodeksu postępowania karnego
Materiały do wykładu XI i XII z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni
56.86 Kb. 1
czytać
Materiały do wykładu XIII-XIV z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2008/2009Materiały do wykładu XIII-XIV z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2008/2009
Zdaniem sądu immunitet jurysdykcyjny przysługuje także wtedy, gdy członek personelu służby misji (kierowca) w godzinach pracy spowoduje wypadek drogowy będąc pod wpływem alkoholu
30.02 Kb. 1
czytać
Davies, Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 282-283Davies, Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 282-283
Księga ceremonii dworu bizantyjskiego. Zawiera on 153 rozdziały, z których każdy jest zbiorem instrukcji określających praktyki i procedury na przestrzeni 600 lat
19.23 Kb. 1
czytać
Azis v. Azis and Others (Wielka Brytania, Sąd Apelacyjny, 2007 rok)Azis v. Azis and Others (Wielka Brytania, Sąd Apelacyjny, 2007 rok)
Sąd uznał jednak, że prawo międzynarodowe nie nakazuje przyznawania głowie państwa (czy też dyplomacie) jakiejś szczególnej ochrony, gdy chodzi o skutki postępowania sądowego dla osoby trzeciej
15.57 Kb. 1
czytać
Materiały do wykładu VIII z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2007/2008Materiały do wykładu VIII z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2007/2008
Zjednoczonej Republiki Arabskiej w Londynie należy uznać za rozwód udzielony „poza Wyspami Brytyjskimi”. W orzeczeniu koncepcja „eksterytorialności” określona została wówczas jako „przestarzała”
11.91 Kb. 1
czytać
Materiały do wykładu V z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2007/2008Materiały do wykładu V z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2007/2008
Mam zaszczyt powiadomić Waszą Ekscelencję, że w dniu udaję się na kilkudniowy pobyt do
18.17 Kb. 1
czytać
The european union general secretariatThe european union general secretariat
With reference to the procedure agreed by exchange of letters on 3 and 9 November 1966, you are
38.81 Kb. 1
czytać
Wzór apostille Art. 8 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnychWzór apostille Art. 8 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych
Po odpowiedniej notyfikacji państwu przyjmującemu i w braku jego sprzeciwu urząd konsularny państwa wysyłającego może wykonywać w państwie przyjmującym funkcje konsularne na rzecz państwa trzeciego.”
12.84 Kb. 1
czytać
Materiały do wykładu V z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2008/2009Materiały do wykładu V z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2008/2009
Zjednoczone zamykając swą stałą placówkę w Kampali wydały następujące oświadczenie: „Rząd usa nie zamierza prosić Rządu Ugandy o wycofanie swego przedstawicielstwa ze Stanów Zjednoczonych
22.97 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna