Prof dr hab. Marian Walczak 1 dr hab. Jan Grzesiak prof. Pwsz 7 dr Józef Nawrocki prof. Pwsz 7Prof dr hab. Marian Walczak 1 dr hab. Jan Grzesiak prof. Pwsz 7 dr Józef Nawrocki prof. Pwsz 7
Wiedza o kulturze Polaków w początkach XXI wieku. Wykłady dla studentów / M. Walczak. Konin 2006
102.35 Kb. 1
czytać
Wydział prawa I administracji metryczka przedmiotuWydział prawa I administracji metryczka przedmiotu
Justyniańskiej na terenie Italii w VI w n e., poprzez działalność szkoły bolońskiej, rozwój ius commune, usus modernus pandectarum, a skończywszy na roli prawa rzymskiego w powstaniu wielkich kodyfikacji prawa cywilnego
45.06 Kb. 1
czytać
Abstrakty referatów zgłoszonych na XVII okpr agnieszka AnasiewiczAbstrakty referatów zgłoszonych na XVII okpr agnieszka Anasiewicz
Często mimo wspaniałych osiągnięć medycyny stajemy przed faktem, że nie mamy pacjentowi nic do zaproponowania z punktu widzenia współczesnej medycyny. Pozostaje wówczas godne przygotowanie do śmierci oraz ukazanie
160.32 Kb. 4
czytać
Kierunki misja I główne funkcjeKierunki misja I główne funkcje
Proj zmiany Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – 29. 05. 06r. Kierunki
2.28 Mb. 18
czytać
1. misja i główne funkcje1. misja i główne funkcje
Proj zmiany Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – 15. 02. 07r. Kierunki
2.5 Mb. 18
czytać
Udział możnych i szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w procesie kształtowania się narodu szlacheckiego RzeczypospolitejUdział możnych i szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w procesie kształtowania się narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej
Herbarz szlachty polskiej3, okazałoby się, że spora ich część wywodzi się z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego w znacznej części z Rusi Litewskiej
49.56 Kb. 1
czytać
Urząd marszałkowski województwa dolnośLĄskiegoUrząd marszałkowski województwa dolnośLĄskiego
Wprowadzenie (Wiesław Bokajło, Jacek Sroka, Aldona Wiktorska-Święcka)
373.76 Kb. 5
czytać
Tryb studiów Studia NiestacjonarneTryb studiów Studia Niestacjonarne
Kształtowanie wartości w adolescencji i ich diagnoza (30 godzin) – konwersatorium
139.99 Kb. 1
czytać
Prawo zwyczajowePrawo zwyczajowe
Stms – sprawa statku Lotus (1927) „Reguły prawa wiążące państwa wynikają z ich nieskrępowanej woli I zostały wyrażone w konwencjach I zwyczajach powszechnie przyjętych wyrażających zasady prawa”
94.88 Kb. 1
czytać
Tytuł: Niepokój o rozwój Unii Europejskiej Data wydania 2003. 11. 18Tytuł: Niepokój o rozwój Unii Europejskiej Data wydania 2003. 11. 18
Unii. Demokracja nie oznacza bowiem automatycznego podążania za głosem najsilniejszych, lecz także proces współtworzenia zasad gwarantujących słabszym, iż nie zostaną zredukowani do roli statystów
12.75 Kb. 1
czytać
Plan wynikowy Ponad słowami klasa 2 część 1Plan wynikowy Ponad słowami klasa 2 część 1
Dzięki temu każdy nauczyciel może dostosować niniejszy plan do liczby godzin, którą dysponuje, oraz do możliwości i potrzeb danego zespołu klasowego
404.3 Kb. 4
czytać
Prof zw dr hab. Dariusz Szpoper Wykaz dorobku naukowegoProf zw dr hab. Dariusz Szpoper Wykaz dorobku naukowego
D. Szpoper, Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko – białoruskich w latach 1904 – 1939, Gdańsk 1999
51.02 Kb. 1
czytać
Dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. Uwm pełnione funkcje uczelnianeDr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. Uwm pełnione funkcje uczelniane
Reforma rolna w programach polskich ugrupowań Wilna okresu dwudziestolecia międzywojennego
38.51 Kb. 1
czytać
19 listopada 201219 listopada 2012
Pierwszy dzień konferencji (obrady plenarne) – Aula Collegium Novum uj (ul. Gołębia 24, I piętro), godz. 15. 00 – 19. 00
178.42 Kb. 1
czytać
1. funkcjonalna definicja pieniądza1. funkcjonalna definicja pieniądza
Dla określenia czy coś jest lub nie jest pieniądzem, świadczą usługi składające się na istotę pieniądza
71.88 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna