Załącznik nr 2 do OgłoszeniaZałącznik nr 2 do Ogłoszenia
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu pisemnym z dnia 17 lutego 2015 r
17.63 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: dt/380/02/2014. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń Poradni dla Dzieci w Kłobucku oraz korytarzy I klatki schodowej
29.78 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 8 do siwz umowa nr /2013 – projektZałącznik nr 8 do siwz umowa nr /2013 – projekt
Zamościu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego ul. Szczebrzeska 102 22-400 Zamość, reprezentowanym przez
41.62 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 do siwz instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin Nazwa WykonawcyZałącznik nr 2 do siwz instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin Nazwa Wykonawcy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) w postępowaniu o zamówienie publiczne na Dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B
498.27 Kb. 10
czytać
SzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówieniaSzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówienia
Oferent winien być wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę
371 Kb. 2
czytać
Wojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejWojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę poszczególnych części zamówienia
154.55 Kb. 3
czytać
Wojskowa agencja mieszkaniowaWojskowa agencja mieszkaniowa
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r
130.63 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 4/2015. Zakup I dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnegoDotyczy przetargu nieograniczonego nr 4/2015. Zakup I dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)– procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 euro
0.68 Mb. 7
czytać
Oznaczenie sprawy: wat. 272 12Oznaczenie sprawy: wat. 272 12
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) proszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) do przetargu nieograniczonego na, cyt
15.8 Kb. 1
czytać
Warunki PrzetargoweWarunki Przetargowe
Usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Modernizacja infrastruktury Miejskiego Portu Turystycznego Marina Pogoń w Szczecinie
107.93 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o zamówieniuOGŁoszenie o zamówieniu
Administrowanie I zarządzanie serwerami oraz wspóŁpracującymi z nimi urz ądzeniami sieciowymi
75.75 Kb. 1
czytać
Polska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPolska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
S184 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
64.53 Kb. 1
czytać
Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaInstytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
Przetergu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych
254.12 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
330.55 Kb. 4
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna