Wzory formularzyWzory formularzy
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych
150.97 Kb. 1
czytać
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę technicznych koszulek biegowych na XXIII bieg Powstania Warszawskiego I xxv bieg Niepodległości”Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę technicznych koszulek biegowych na XXIII bieg Powstania Warszawskiego I xxv bieg Niepodległości”
To Stołeczne Warszawa – Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
26.58 Kb. 1
czytać
Druk nr 12a Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDruk nr 12a Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych
8.73 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu ograniczonegoW trybie przetargu ograniczonego
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
79.73 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o rozprawieZawiadomienie o rozprawie
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r poz. 267 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
6.45 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochronę i monitoring ośrodków Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochronę i monitoring ośrodków Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”
Miasto Stołeczne Warszawa – Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, jako Zamawiający, działając zgodnie z ar
16.63 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna