Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii NaukDag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, woj mazowieckie
1.55 Mb. 28
czytać
I. nazwa szkoły I inne informacje wstępne 3 II. Cele I zadania szkołY 4I. nazwa szkoły I inne informacje wstępne 3 II. Cele I zadania szkołY 4
Ii rozpoczyna się pierwszego dnia trzeciego tygodnia stycznia I trwa do 31 sierpnia
305.54 Kb. 6
czytać
Projekt rozporządzenie ministra gospodarki morskiej I żeglugi śRÓDLĄdowej1Projekt rozporządzenie ministra gospodarki morskiej I żeglugi śRÓDLĄdowej1
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r poz. 222), zarządza się, co następuje
74.76 Kb. 1
czytać
Uchwała nr xiv/109/12 rady gminy krzymóW z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w KrzymowieUchwała nr xiv/109/12 rady gminy krzymóW z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krzymowie
Na podstawie art. 62 ust. 1, 3 i 5b w związku z art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
97.03 Kb. 1
czytać
Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową w GdyniGdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową w Gdyni
Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową w Gdyni (81-538), ul. Olimpijska 5/9, reprezentowaną przez Dyrektora – Marka Łucyka
120.89 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: 1/2011 Nr ogłoszenia w Biuletynie uzp: 36935 2011Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: 1/2011 Nr ogłoszenia w Biuletynie uzp: 36935 2011
Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na
346.91 Kb. 5
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna