Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowegoDostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego
Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników
0.66 Mb. 7
czytać
Sprawy organizacyjne 15Sprawy organizacyjne 15
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osbowych dała również okazję do zmiany innych przepisów, których zmiana była niezbędna ze względu na nietrafną dotychczasową redakcję przepisów, bądź brak niektórych rozwiąza
2.13 Mb. 37
czytać
Oznaczenie sprawy: zp/49/2011 Narodowe Centrum Badań JądrowychOznaczenie sprawy: zp/49/2011 Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4 845 000 euro
318.25 Kb. 3
czytać
ZP/39/SzpSp/2014ZP/39/SzpSp/2014
Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – Grupa a – przewód pokarmowy I metabolizm, Grupa g – układ moczowo – płciowy, hormony płciowe, Grupa s – narządy zmysłów”
343.53 Kb. 4
czytać
ZP/27/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa n – układ nerwowy”ZP/27/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa n – układ nerwowy”
Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn zm) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej
477.72 Kb. 5
czytać
ZP/29/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa dprvvZP/29/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa dprvv
Grupa d – leki stosowane w dermatologii, Grupa p – leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze, repelenty, Grupa r – układ oddechowy, Grypa V – Varia, Grupa V – środki kontrastowe dla pracowni rezonanasu magnetycznego I tomografii”
0.6 Mb. 4
czytać
Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7
Unii Europejskiej z Projektu „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych odpadów toksycznych” w ramach Programu Operacyjnego
112.63 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Us
0.88 Mb. 11
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego”
Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29. 01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
243.21 Kb. 3
czytać
DO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoDO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontów obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021
34.22 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Postanowienia ogólne
102.86 Kb. 1
czytać
Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7
Unii Europejskiej z Projektu „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych odpadów toksycznych” w ramach Programu Operacyjnego
166.5 Kb. 6
czytać
Gminy nowy targGminy nowy targ
Propozycje metody i częstotliwości monitoringu skutków realizacji ustaleń studium
79.37 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna