O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyO g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
Specjalistycznego w Białej Podlaskiej publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów I narzędzi chirurgicznych w podziale na 11 części
50.03 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyO g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ursl w podziale na 24 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 223473 – 2013 z dnia 24. 10. 2013r
113.21 Kb. 1
czytać
Kraków dn r. Ogłoszenie na strony internetoweKraków dn r. Ogłoszenie na strony internetowe
Dostawa części do sprzętu informatycznego, podzespołów sieciowych, części do ups oraz części do Monitorów lcd
29.64 Kb. 1
czytać
Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p n.: „Dostawy odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w
1.84 Mb. 14
czytać
Załącznik nr 2 do siwz formularz oferty wraz ze wzoramiZałącznik nr 2 do siwz formularz oferty wraz ze wzorami
Ja (My), niżej podpisany (ni)
98.07 Kb. 1
czytać
Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów WlkpAdres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
95.37 Kb. 1
czytać
Pytania I odpowiedzi do siwz w przetargu nieograniczonym na Budowę sali gimnastycznej przy sp w PogórzuPytania I odpowiedzi do siwz w przetargu nieograniczonym na Budowę sali gimnastycznej przy sp w Pogórzu
W związku z faktem, iż zamawiający nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę, wnosimy o wprowadzenie do umowy możliwości zmiany umowy w przypadku gdyby uzyskanie pozwolenia na budowę uległo przesunięciu w stopniu mającym wpływ na realizacje
34.39 Kb. 1
czytać
ZamawiająCY: Szpital BielańskiZamawiająCY: Szpital Bielański
T r a d y c y j n I e p r o f e s j o n a L n I l e c z y m y z p a s j ą o p I e k u j e m y s I ę z t r o s k ą
1.33 Mb. 8
czytać
Warszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaWarszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.98 Mb. 9
czytać
WSzSp rzp 333/83/2009 Lublin dn. 2009-12-15WSzSp rzp 333/83/2009 Lublin dn. 2009-12-15
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie informuje, że w przetargu nieograniczonym
161.25 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów
170.18 Kb. 1
czytać
Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.42 Mb. 14
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.1 Mb. 13
czytać
Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i KirgistanieUtrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie
Załącznik Nr 1a: Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
97.19 Kb. 1
czytać
Zakład opieki zdrowotnej poznań stare miasto szpital im. JÓZefa strusia ul. Szkolna 8/12 61-833 poznań adres korespondencyjny: ul. Szwajcarska 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025Zakład opieki zdrowotnej poznań stare miasto szpital im. JÓZefa strusia ul. Szkolna 8/12 61-833 poznań adres korespondencyjny: ul. Szwajcarska 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
Uprzejmie informuję, że w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografia I ptca dla chorych stabilnych I ozw) w Pracowni Badań Serca I naczyń Szpitala im
89.62 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna