Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006
190.41 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006
187.86 Kb. 1
czytać
R phrases no karta charakterystyki preparatuR phrases no karta charakterystyki preparatu
Karta charakterystyki preparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej I preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 02. 140. 1171) z późniejszymi zmianami
148.25 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006
195.86 Kb. 1
czytać
Reach: All Countries Standard Header: sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006Reach: All Countries Standard Header: sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Reach: All Countries – Standard Header: sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
190.8 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoKarta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14. 12. 2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
76.51 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatuKarta charakterystyki preparatu
Importer: soko international Polarczyk Tober Sp. J, Parzniewska 2, 05-800 Pruszków
59.82 Kb. 1
czytać
R phrases ? Yes karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoR phrases ? Yes karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej I preparatu niebezpiecznego
189.1 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu chemicznego tytan piana pistoletowa 65Karta charakterystyki preparatu chemicznego tytan piana pistoletowa 65
Drewno, szkło, metale, styropian, twarde pcv I sztywne piany pur. Brak przyczepności do polietylenu, silikonu I teflonu. Piana poliuretanowa odznacza się świetną termoizolacyjnością I dźwiękochłonnością oraz dużą odpornością na starzenie
148.33 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006
191.65 Kb. 1
czytać
Identyfikator produktuIdentyfikator produktu
Benzyna lekka obrabiana wodorem, niskowrzącafrakcja naftowa obrabiana wodorem, benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna nr rejestracji 01-2119475133-43-0011
83.64 Kb. 1
czytać
Pasta cynkowaPasta cynkowa
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
188.02 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20. 05. 2010rKarta charakterystyki na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20. 05. 2010r
Granulki do udrażniania rur oraz syfonów. Nie stosować do instalacji wykonanej z aluminium
96.32 Kb. 1
czytać
AktualizacjaAktualizacja
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15) produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny
60.71 Kb. 1
czytać
Karta charakterystykiKarta charakterystyki
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ue nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws reach
76.43 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna