Zakres tematyczny na konkurs „Bitwy I broń II wojny światowej 1939 – 1945 ”Zakres tematyczny na konkurs „Bitwy I broń II wojny światowej 1939 – 1945 ”
Maginota, linia Gustawa, linia Zygfryda, bitwa o Atlantyk (I hasła typu: u-booty, rajdery, konwoje, asdic, radar itp.), bitwa o Anglię, wojna zimowa, lis pustyni, holokaust, kl auschwitz, Barbarossa, Overlord, Fall Weiss, Enigma, pkwn, ak
29.96 Kb. 1
czytać
Europejski fundusz rozwoju regionalnegoEuropejski fundusz rozwoju regionalnego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16
273.84 Kb. 3
czytać
ZamawiająCY: Szpital BielańskiZamawiająCY: Szpital Bielański
T r a d y c y j n I e p r o f e s j o n a L n I l e c z y m y z p a s j ą o p I e k u j e m y s I ę z t r o s k ą
1.33 Mb. 8
czytać
Warszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaWarszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.98 Mb. 9
czytać
1. zarządzenia wstępne § Systemy rozgrywek1. zarządzenia wstępne § Systemy rozgrywek
Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim, mogą być rozgrywane w jednej lub kilku grupach, w zależności od ilości zgłoszonych zespołów
104.2 Kb. 1
czytać
Monika Kucwaj Niepoczytalność sprawcy jako podstawa umorzenia postępowania karnegoMonika Kucwaj Niepoczytalność sprawcy jako podstawa umorzenia postępowania karnego
Wywody skupiają się na konieczności badania sprawstwa niepoczytalnego oskarżonego. Zdaniem autorki, nie można mówić o zaistnieniu omawianej przesłanki ani umorzyć postępowania karnego, do czasu stwierdzenia
101.03 Kb. 1
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie PolskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie Polska
Zagospodarowanie terenu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku polegające na urządzeniu terenów zieleni”
0.75 Mb. 4
czytać
Niniejsze wyjaśnienia nie stanowią źródła prawa i nie stanowią podstawy do zmiany decyzji administracyjnychNiniejsze wyjaśnienia nie stanowią źródła prawa i nie stanowią podstawy do zmiany decyzji administracyjnych
462.28 Kb. 8
czytać
Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxWojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax
Ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku
125 Kb. 1
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie PolskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie Polska
Zagospodarowanie terenu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku polegające na urządzeniu terenów zieleni”
0.75 Mb. 4
czytać
W trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę artykułów promocyjnych poig”W trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę artykułów promocyjnych poig”
Formularz: „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym o braku podstaw do wykluczenia z postępowania”
436.86 Kb. 4
czytać
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013
Dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części
1.61 Mb. 10
czytać
Nr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 rNr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 r
Przetarg nieograniczony na „Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013”
164.08 Kb. 1
czytać
Uniwersytet w Białymstoku Dział Zamówień Publicznych Dzp-391/37/D/2014Uniwersytet w Białymstoku Dział Zamówień Publicznych Dzp-391/37/D/2014
Instalacja, uruchomienie układu i przeszkolenie użytkowników dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku”
87.82 Kb. 1
czytać
Tłumaczenie z języka angielskiegoTłumaczenie z języka angielskiego
Niniejsza norma została zatwierdzona przez Komisję Tymczasową ds. Środków Kontroli Fitosanitarnej w kwietniu 2006 roku
43.83 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna