Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
37.75 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczyOGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczy
OGŁoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
49.65 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy I edukacji” realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
87.72 Kb. 1
czytać
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Postępowanie ogłoszono na stronie internetowej zamawiającegoWniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Postępowanie ogłoszono na stronie internetowej zamawiającego
Nazwa Wykonawcy
44.38 Kb. 1
czytać
Europejski fundusz rozwoju regionalnegoEuropejski fundusz rozwoju regionalnego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16
273.84 Kb. 3
czytać
Załącznik a-2Załącznik a-2
Upoważniony/Upoważnieni do reprezentowania uczestnika(-ów) konkursu o nazwie
12 Kb. 1
czytać
ZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w OlsztynieZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
170.48 Kb. 1
czytać
Wzory formularzy konstancin Jeziorna, maj 2011 spis treśCIWzory formularzy konstancin Jeziorna, maj 2011 spis treśCI
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy osóB, które bęDĄ uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 6, 7, 3 oraz 21 częŚci I siw
0.5 Mb. 5
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać
M. C. Skłodowskiej 26 48-100 GłubczyceM. C. Skłodowskiej 26 48-100 Głubczyce
Nip : 748-14-15-846 regon : 000314661 tel. (077) 48 01 170 fax.:(077) 48 01 171
178.46 Kb. 1
czytać
ZR/…/…/ regulamin konkursuZR/…/…/ regulamin konkursu
Opracowanie koncepcji fontanny na placu zlokalizowanym pomiędzy ul. Korzenną, a ul. Rajską I wielkie młyny w gdańsku
142.4 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: 43/wig/2015Nr sprawy: 43/wig/2015
Dostawa fabrycznie nowego zestawu bezzałogowego statku powietrznego uav (unmanned aerial vehicle) w kategorii „mini” do wykonywania zadań obserwacyjno-rozpoznawczych nad obszarem lądowym
126.13 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: 8/wtc/2014Nr sprawy: 8/wtc/2014
Dostawa zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzęŻonego z tandemowym detektorem mas (lc-ms/MS) agilent technologies 6430”
123.42 Kb. 1
czytać
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14
Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 207 000 euro, realizowane w ramach projektu rozwojowego dobr/0011/R/ID1/2013/03
191.12 Kb. 5
czytać
Przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na kierownika projektu „ rsi promonit”Przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na kierownika projektu „ rsi promonit”
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
62.24 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna