Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
314.96 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiająCYSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiająCY
Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
118.53 Kb. 1
czytać
Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Dolnośląski ul. Joannitów 13, 50 –525 Wrocław nip: 526-25-42-704, regon: 017301607, o kapitale zakładowym 788. 193. 790,00 złWarszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Dolnośląski ul. Joannitów 13, 50 –525 Wrocław nip: 526-25-42-704, regon: 017301607, o kapitale zakładowym 788. 193. 790,00 zł
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy XII wydział Gospodarczy K. R. S. – Nr krs: 0000322634
74.14 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w HrubieszowieSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
6.25 Mb. 37
czytać
Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychZp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27. 11. 2014r
150.95 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w HrubieszowieSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
5.86 Mb. 32
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do ustawy
247.01 Kb. 2
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna