Mostalwar sa-q 2/2006 Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego sa-q2 za 2006 rMostalwar sa-q 2/2006 Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego sa-q2 za 2006 r
Raport za II kwartał 2006 r został sporządzony zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości („pzr”) określonymi
24.76 Kb. 1
czytać
Abc rachunkowości dla MenedżeraAbc rachunkowości dla Menedżera
Rachunkowość wspiera proces komunikowania się ludzi i firm poprzez dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji
105.94 Kb. 1
czytać
Przestępczość gospodarcza w centrum uwagi audytu wewnętrznego Komputerowe wyszukiwanie nieprawidłowości w systemach księgowych Roger Odenthal Spis treściPrzestępczość gospodarcza w centrum uwagi audytu wewnętrznego Komputerowe wyszukiwanie nieprawidłowości w systemach księgowych Roger Odenthal Spis treści
Wskazówki dotyczące zmian i uzupełnień pod adresem autora są mile widziane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tych dokumentów lub ich części bez zgody autora jest niedozwolone
199.56 Kb. 1
czytać
Mostalwar sa-p 2006 Dodatkowe noty objaśniająceMostalwar sa-p 2006 Dodatkowe noty objaśniające
W/w instrumenty finansowe są ujęte w bilansie spółki w pozycjach: zobowiązania krótkoterminowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
80.68 Kb. 1
czytać
Mostalwar sa-r 2005 Dodatkowe noty objaśniająceMostalwar sa-r 2005 Dodatkowe noty objaśniające
W/w instrumenty finansowe są ujęte w bilansie spółki w pozycjach: zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
94.41 Kb. 1
czytać
Dodatkowe informacje i objaśnieniaDodatkowe informacje i objaśnienia
Mostostal Invest, które zostały przekwalifikowane do aktywów krótkoterminowych w związku z rozpoczęciem procedury ich sprzedaży. Wartość godziwa tych aktywów nie została oszacowana ze względu na fakt, iż nie istnieje dla nich aktywny rynek
69.38 Kb. 1
czytać
Analiza porównawczaAnaliza porównawcza
W konsekwencji proces decyzyjny potrzebuje ciągłego dopływu informacji i wykonywania na ich podstawie analiz ekonomiczno-finansowych należących do podstawowych elementów zarządzania strategicznego
282.97 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełniania częŚci finansowej wniosku o pożyczkę nfośigwInstrukcja wypełniania częŚci finansowej wniosku o pożyczkę nfośigw
Jednostki sektora finansów publicznych prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości składają
32.75 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rWprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 r
Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000008820. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 11a. Podstawowym przedmiotem działalności są specjalistyczne prace budowlane ujęte w pkd w dziale 4525
116.5 Kb. 1
czytać
Jarosław sobkowiak, aneta wynimko, tomasz wiazowski warszawa 1997Jarosław sobkowiak, aneta wynimko, tomasz wiazowski warszawa 1997
Oficjalne oceny jakości papierów wartościowych, 20. Ocena obligacji, 20. Oceny jakości akcji, 21
8.07 Mb. 51
czytać
Pełna nazwa (firma)Pełna nazwa (firma)
Właściwy sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy XIX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
133.52 Kb. 1
czytać
Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowegoNoty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego
Bank postanowieniem Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy XVI wydział Gospodarczy – Rejestrowy w dniu 16. 04. 1999r został wpisany do Rejestru Handlowego pod numerem 56623
1.42 Mb. 22
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowego
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
149.7 Kb. 1
czytać
Skonsolidowane sprawozdanie finansoweSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załączone noty stanowią integralną część powyższego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
369.9 Kb. 10
czytać
Jednostkowe sprawozdanie finansoweJednostkowe sprawozdanie finansowe
Załączone noty stanowią integralną część powyższego jednostkowego sprawozdania finansowego
339.49 Kb. 8
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna