Nauka bez tajemnic harmonogram zajęć w ramach projektuNauka bez tajemnic harmonogram zajęć w ramach projektu
Zaj dydaktyczno wyrównawcze kształcące kompetencje kluczowe u uczniów mających problemy w nauce
46.74 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013
317.41 Kb. 7
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Zwiększanie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki w zakresie informatycznym”
51.07 Kb. 1
czytać
Nowe nabytki Biblioteki ibl pan lipiec sierpień: wybór dn. 03. 09. 2013Nowe nabytki Biblioteki ibl pan lipiec sierpień: wybór dn. 03. 09. 2013
Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012. 57, [1] s.; 18 cm
163.57 Kb. 6
czytać
Zapytanie ofertowe nr 2/abit-zo/2013 realizowane w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego it – równe szanse na rynku pracy”Zapytanie ofertowe nr 2/abit-zo/2013 realizowane w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego it – równe szanse na rynku pracy”
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych
54.09 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr X/2015ProtokóŁ Nr X/2015
Rady Miejskiej w Złoczewie odbytej w dniu 12 maja 2015 roku w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Sesję rozpoczęto o god
155.46 Kb. 4
czytać
Regulamin uczestnictwa w projekcie „we play, we learnRegulamin uczestnictwa w projekcie „we play, we learn
Projekt realizowany jest w Społecznym Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 01. 09. 2012 r do 30. 07. 2014 r
16.12 Kb. 1
czytać
Realizowanych w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”Realizowanych w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”
Kapitał Ludzki, Priorytet IV szkolnictwo wyższe I nauka, Działanie 1 Wzmocnienie I rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
79.08 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne i materiały artystyczno – dekoracyjne do zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Wiedza to potęgi klucz – zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice”Opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne i materiały artystyczno – dekoracyjne do zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Wiedza to potęgi klucz – zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice”
Projekt „Wiedza to potęgi klucz – zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice”
207.73 Kb. 1
czytać
Polityka w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania I zwalczania nadużyć finansowych dla Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla V osi priorytetowejPolityka w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania I zwalczania nadużyć finansowych dla Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla V osi priorytetowej
Polityka w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych dla
155.95 Kb. 1
czytać
Pakiet aplikacyjny Ten pakiet zawiera wszystkie informacje potrzebne do przygotowania podania o pracę: List przewodniPakiet aplikacyjny Ten pakiet zawiera wszystkie informacje potrzebne do przygotowania podania o pracę: List przewodni
Szczegóły na temat sposobu ubiegania się o pracę oraz data zakończenia naboru i terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
139.71 Kb. 1
czytać
Life nature 2005”: Komisja przeznaczy 69 milionów Euro na 54 projekty ochrony przyrody w 20 krajachLife nature 2005”: Komisja przeznaczy 69 milionów Euro na 54 projekty ochrony przyrody w 20 krajach
37.23 Kb. 1
czytać
Viva IL canto” cieszyn 2014 program 7 października 2014 r., godz. 18. 00, Restauracja Historyczna „Pod Brunatnym Jeleniem” w Cieszynie usłyszeć neapol…Viva IL canto” cieszyn 2014 program 7 października 2014 r., godz. 18. 00, Restauracja Historyczna „Pod Brunatnym Jeleniem” w Cieszynie usłyszeć neapol…
W programie: pieśni neapolitańskie w niezwykłych, odbiegających od tradycji aranżacjach
19.18 Kb. 1
czytać
OR. 0057 2013 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 15 grudnia 2012r do 8 marca 2013rOR. 0057 2013 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 15 grudnia 2012r do 8 marca 2013r
Rb-un (roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej)
227.08 Kb. 2
czytać
Porozumienie w sprawie wspóŁpracyPorozumienie w sprawie wspóŁpracy
W dniu 27. 09. 2011 roku w Warszawie, w celu zbudowania sprawnego narzędzia prowadzenia polityki rozwoju, podnoszącego poziom innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw na tle ich europejskich konkurentów zawarte zostaje porozumienie
71.13 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna