DO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoDO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontów obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021
34.22 Kb. 1
czytać
DO: wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczneDO: wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość 5 185 000 euro na roboty budowlane w zakresie konserwacji i napraw obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych
19.19 Kb. 1
czytać
DO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoDO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania konserwacji bieżącej, naprawy, usuwania awarii instalacji i urządzeń gazowych w budynkach kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021
16.75 Kb. 1
czytać
DO: wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczneDO: wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 134 000 euro na dostawę sprzętu gospodarczego dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
26.5 Kb. 1
czytać
DO: wszystkich wykonawcóWDO: wszystkich wykonawcóW
Dostawę sprzętu I strojów sportowych oraz pucharów I medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu” spr. 77/2013/PN/szk
109.96 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna