Do projektu systemowegoDo projektu systemowego
Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę:  
53.55 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 814/2004Rozporządzenie komisji (WE) nr 814/2004
Rady (ewg) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii I słowacji do Unii Europejskiej
329.23 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym
Dz. U. z 2011 r. Nr 108 poz. 626 ze zm., ostatnia 2013. 01. 01., Dz. U. 2012. 1342, Dz. U. 2012. 1456
0.95 Mb. 16
czytać
Z dnia 6 października 1998 rZ dnia 6 października 1998 r
Komisji 97/80/we ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/we w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka I przetworów mlecznych
45.43 Kb. 1
czytać
Świadectwo zdrowia zwierząt I zdrowia publicznego dla niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy I jelit przeznaczonych do wysyłki Świadectwo zdrowia zwierząt I zdrowia publicznego dla niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy I jelit przeznaczonych do wysyłki
Unii Europejskiej z krajów trzecich / Animal and public health certificate for certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines intended for consignment to the European Union from third countries
124.17 Kb. 1
czytać
Decyzja wykonawcza komisjiDecyzja wykonawcza komisji
Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa utworzonego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w odniesieniu do zmiany załączników 7 i 8 do tej Umowy
1.45 Mb. 19
czytać
Rozporządzenie komisji (ewg) nr 3940/87Rozporządzenie komisji (ewg) nr 3940/87
Rady (ewg) nr 103/76, (ewg) nr 104/76, nr 105/76, (ewg) nr 2203/82, (ewg) nr 3117/85 oraz rozporządzenia Komisji (ewg) nr 3321/82, nr (ewg) 3510/82, (ewg) nr 3598/83, (ewg) nr 3611/84, (ewg) nr 254/86 I (ewg) nr 314/86
210.04 Kb. 1
czytać
Rozdział 1 przepisy wspólne error: Reference source not foundRozdział 1 przepisy wspólne error: Reference source not found
Sekcja 1 Pomoc na rzecz MŚP zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu Error: Reference source not found
353.21 Kb. 5
czytać
Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/we parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III)Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/we parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III)
I do dyrektywy 2002/32/we parlamentu Europejskiego I rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III), lotnego olejku gorczycznego I szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych
69.09 Kb. 1
czytać
I. Postanowienia ogólneI. Postanowienia ogólne
Regulamin określa tryb postępowania i warunki przyznawania dofinansowaniadziałalności gospodarczej
41.39 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 349/2003 z dnia 25 lutego 2003 r zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny I floryRozporządzenie komisji (WE) nr 349/2003 z dnia 25 lutego 2003 r zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny I flory
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2476/20012, w szczególności jego art. 19 us
0.99 Mb. 8
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1091/94 z dnia 29 kwietnia 1994 r ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznymRozporządzenie komisji (WE) nr 1091/94 z dnia 29 kwietnia 1994 r ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym
Uwzględniając rozporządzenie Rady (ewg) nr 3528/86 z dnia 17 listopada 1986 r w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (ewg) nr 2157/922, w szczególności jego ar
2.36 Mb. 11
czytać
Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do
Iii do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych
0.76 Mb. 4
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jajRozporządzenie komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj
Rady (ewg) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (ewg) nr 806/20032, w szczególności jego art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 12 I ar
106.86 Kb. 1
czytać
Spis treści ISpis treści I
Charakterystyka lokalnej grupy działania
0.97 Mb. 9
czytać

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna