Davies, Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 282-283Davies, Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 282-283
Księga ceremonii dworu bizantyjskiego. Zawiera on 153 rozdziały, z których każdy jest zbiorem instrukcji określających praktyki i procedury na przestrzeni 600 lat
19.23 Kb. 1
czytać
Prawo wyznaniowe I kanonicznePrawo wyznaniowe I kanoniczne
Zasada poszanowania autonomii oraz wzajemnej niezależności, każdego w swoim zakresie, państwa i związków wyznaniowych oraz współdziałania miedzy państwem a tymi związkami
24.5 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr167 /14 wójta gminy wiznaZarządzenie nr167 /14 wójta gminy wizna
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r
13.06 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ dyplomatyczny pojęcie protokołu dyplomatycznego Jeśli zajrzymy do słownika:  termin „protokół”ProtokóŁ dyplomatyczny pojęcie protokołu dyplomatycznego Jeśli zajrzymy do słownika:  termin „protokół”
W ten sposób nazywano pierwszą kartę naklejoną na dokument i stanowiącą spis jego zawartości
54.72 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 40/15 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejZarządzenie nr 40/15 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wysokie Mazowieckie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
31.53 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie za rok 2013 Katedra Prawa KonstytucyjnegoSprawozdanie za rok 2013 Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wykaz publikacji w czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu krajowym oraz o zasięgu lokalnym
132.83 Kb. 1
czytać
Działania dotyczące środków ochrony roślin mające wpływ na bezpieczeństwo powodziowe – odnoszące się do rolników I innych posiadaczy środków ochrony roślinDziałania dotyczące środków ochrony roślin mające wpływ na bezpieczeństwo powodziowe – odnoszące się do rolników I innych posiadaczy środków ochrony roślin
SIĘ do rolników I innych posiadaczy środków ochrony roślin, osób przeprowadzających szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin
64.45 Kb. 1
czytać
Sygn akt K 13/02Sygn akt K 13/02
Sejmu, Prokuratora Generalnego, a także Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2003 r., wniosku Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o zbadanie zgodności
123.41 Kb. 3
czytać
Instrukcja dotycząca sposobu powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez terytorialne i personalne instytucje kościelneInstrukcja dotycząca sposobu powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez terytorialne i personalne instytucje kościelne
W związku z wejściem w życie Konkordatu, zawartego dnia 28 lipca 1993 r między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, wynikła potrzeba ustalenia procedury powiadamiania instytucji państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez terytorialne i personalne
76.97 Kb. 1
czytać
Rozdział I administracja publiczna I jej kompetencje Pojęcie I struktura administracji publicznej w Polsce. Termin „administracja”Rozdział I administracja publiczna I jej kompetencje Pojęcie I struktura administracji publicznej w Polsce. Termin „administracja”
Mówiąc o administracji w kontekście podziału władzy jest ona działalnością, nie będącą ani ustawodawstwem, ani sądownictwem. 1 Administracja zatem będzie należała do władzy wykonawczej
76 Kb. 1
czytać
Rzeczypospolitej polskiejRzeczypospolitej polskiej
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali
308.87 Kb. 5
czytać
Zarządzenie nr 331/14 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoZarządzenie nr 331/14 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 30
17.24 Kb. 1
czytać
Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkachRegulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
Na podstawie art. 58 pkt 12 lit h) i lit k) ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r nr 123, poz. 1058, zm nr 126 poz. 1069), uchwala się co następuje
25.07 Kb. 1
czytać
Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”
Prawo o Adwokaturze” (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn zm.) oraz art. 13, art. 14 w zw z art. 16 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w R
32.11 Kb. 1
czytać
Prawo o adwokaturzePrawo o adwokaturze
Art. Adwokatura składająca się z adwokatów i aplikantów adwokackich, zorganizowana jako samorząd zawodowy, jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie wolności
339.82 Kb. 7
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna