Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
Hutt, Speh : „Zarządzanie marketingiem – strategia rynku dóbr i usług przemysłowych”
152.74 Kb. 1
czytać
Wykorzystanie automatycznej identyfikacji towarów do sterowania w łAŃcuchach logistycznychWykorzystanie automatycznej identyfikacji towarów do sterowania w łAŃcuchach logistycznych
Sterowanie to winno objąć nie tylko przemieszczanie w przestrzeni i w czasie, ale także oddziaływanie na pożądaną jakość produktów finalnych. Zaproponowana macierz informacyjna ma służyć temu celowi
73.98 Kb. 1
czytać
1. „Cud Europy”. Kształtowanie się i elementy stanowiące podstawę kapitalistycznej gospodarki rynkowej1. „Cud Europy”. Kształtowanie się i elementy stanowiące podstawę kapitalistycznej gospodarki rynkowej
Istota zmian w epoce industrialnej – stworzenie systemu ciągłego wzrostu gospodarczego i przejście od nędzy do dobrobytu
359.12 Kb. 11
czytać
Nazwisko i imię Prof dr hab. Janusz Kot raport Przegląd podstawowych pojęć w zakresie innowacji i konkurencyjności regionalnejNazwisko i imię Prof dr hab. Janusz Kot raport Przegląd podstawowych pojęć w zakresie innowacji i konkurencyjności regionalnej
Dorobek literaturowy zarówno krajowy, jak i zagraniczny w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki oraz rozwoju regionalnego
95.08 Kb. 1
czytać
Xii bankowośĆ I rynek pieniądzaXii bankowośĆ I rynek pieniądza
Pora obecnie rozszerzyć nasze pole badawcze i wyjaśnić jaki jest związek pomiędzy sferą realną i pieniężno –finansową i wyjaśnić mechanizm kształtowania się rynkowej stopy procentowej
1.27 Mb. 24
czytać
Administracja publiczna i prawo administracyjne Pojęcie i typowe cechy administracji publicznejAdministracja publiczna i prawo administracyjne Pojęcie i typowe cechy administracji publicznej
Administracja z łac. „administrare” oznacza być pomocnym. Jest to działalność organizatorska zmierzająca do zrealizowania określonego celu. Przez to rozumiemy zarządzanie np domem, organizacją społeczną itd
132.08 Kb. 2
czytać
1. Istota i funkcja marketingu. Istota marketingu1. Istota i funkcja marketingu. Istota marketingu
Punktem wyjścia są działania obejmujące gromadzenie danych i ich analizę. Istnieje obecnie w marketingu zasada sprzężenia zwrotnego – pozwala jednocześnie określić związki między nakładami poniesionymi przez przedsiębiorstwa na gromadzenia danych a efektami
170.33 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna