Numer sprawy: ea/34/2013 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: ea/34/2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urządzeń medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
284.3 Kb. 3
czytać
Numer sprawy: ea/26/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: ea/26/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.86 Mb. 13
czytać
Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/3/2008Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/3/2008
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
132.7 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawy wir. Zp. 271. 36. 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOznaczenie sprawy wir. Zp. 271. 36. 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
337.53 Kb. 4
czytać
OGŁoszenie o zamówieniu dostawy Przedmiot zamówienia: dostawa leków do apteki szpitalnejOGŁoszenie o zamówieniu dostawy Przedmiot zamówienia: dostawa leków do apteki szpitalnej
I. 1 nazwa I adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, woj mazowieckie, tel. 022 7513092, 7511215-18 w. 121, fax 022 7512707
37.95 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna