Spis treści: lokalizacja cele I zadaniaSpis treści: lokalizacja cele I zadania
Projekt Autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki przewidziany do realizacji zlokalizowany
208.88 Kb. 1
czytać
Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”
Ocena stopnia naturalności fitocenoz (w tym zmian degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych) i tendencje dynamiczne zbiorowisk roślinnych
3.19 Mb. 41
czytać
Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: \"Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie\" 26-27 maja 2011, GdańskMiędzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: "Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie" 26-27 maja 2011, Gdańsk
Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu/ red nauk. Eugeniusz Gurgul; [aut. Katarzyna Brendzel i in.]. Częstochowa : Wydział Zarządzania Politechniki
50.54 Kb. 1
czytać
Nazwisko i imię Prof dr hab. Janusz Kot raport Przegląd podstawowych pojęć w zakresie innowacji i konkurencyjności regionalnejNazwisko i imię Prof dr hab. Janusz Kot raport Przegląd podstawowych pojęć w zakresie innowacji i konkurencyjności regionalnej
Dorobek literaturowy zarówno krajowy, jak i zagraniczny w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki oraz rozwoju regionalnego
95.08 Kb. 1
czytać
Ustalenia planu ochrony wdzydzkiego parku krajobrazowegoUstalenia planu ochrony wdzydzkiego parku krajobrazowego
Mieszkańcy Parku nie mogą doznawać ograniczeń standardu życia z powodu reżimów ochronnych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Powinni oni czerpać wielorakie korzyści z walorów obszaru i z ich ochrony w formie parku
0.56 Mb. 7
czytać
Okólnik drugi V sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII warsztaty TerenoweOkólnik drugi V sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII warsztaty Terenowe
Wydział Historyczno-Socjologiczny i Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Archeologii oraz
57.1 Kb. 1
czytać
Stanowisko Rządu Metryka dokumentuStanowisko Rządu Metryka dokumentu
Dokument nawiązuje również do wyników ewaluacji Planu Działań w celu wdrożenia ram prawnych dla elektronicznych zamówień publicznych (przyjętego w 2004 r.), przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej
56.41 Kb. 1
czytać
Jan Polski przesłanki planowego kształtowania aglomeracji lubelskiejJan Polski przesłanki planowego kształtowania aglomeracji lubelskiej
Mimo, że „rozlewanie się” zabudowy miejskiej (urban sprawl) jest już dalece zaawansowane, ciągle istnieje szansa na aktywne, planowe porządkowanie przyszłej zabudowy tych terenów
49.52 Kb. 1
czytać
Nazwisko i imię Prof. Dr hab. Mieczysław poborski Temat badań: Infrastruktura drogowo-parkingowa w strategii Kieleckiego Obszaru MetropolitalnegoNazwisko i imię Prof. Dr hab. Mieczysław poborski Temat badań: Infrastruktura drogowo-parkingowa w strategii Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego
Infrastruktura drogowo-parkingowa w strategii Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego
46.56 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna