Systemu transportowego warszawySystemu transportowego warszawy
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze”
2.71 Mb. 34
czytać
Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawyZałącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawy
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”
1.89 Mb. 27
czytać
Operat ochrony floryOperat ochrony flory
3.78 Mb. 37
czytać
Krzysztof Badora, Rafał Czuban, Adam Kuńka, Arkadiusz Nowak, Krzysztof Spałek VI. Ochrona przyrodyKrzysztof Badora, Rafał Czuban, Adam Kuńka, Arkadiusz Nowak, Krzysztof Spałek VI. Ochrona przyrody
Reżim prawny obszaru chronionego krajobrazu powinien z jednej strony zapewnić ochronę przed uciążliwościami przemysłowymi, a z drugiej – wykorzystać te tereny dla celów ekoturystyki i produkcji zdrowej żywności
98.09 Kb. 1
czytać
Postępująca urbanizacja i industrializacja powoduje wyraźne zmiany jakościowe i ilościowe w składzie gatunkowym flory wielu regionów Polski, także obszaru miast i strefy podmiejskiej KielcPostępująca urbanizacja i industrializacja powoduje wyraźne zmiany jakościowe i ilościowe w składzie gatunkowym flory wielu regionów Polski, także obszaru miast i strefy podmiejskiej Kielc
Wiśniewski 2003. Ochrona wymienionych siedlisk oraz ich bezpośredniego otoczenia, w czasach współczesnych stały się jednym z podstawowych i bardzo ważnych problemów stanowiących przedmiot badań przyrodników
51.74 Kb. 1
czytać
Powiat Nyski GminaPowiat Nyski Gmina
Iława to mała wieś nad rzeką Morą na Przedgórzu Paczkowskim. Sąsiaduje z Kopernikami i Morowem. Istotnym walorem położenia wsi jest bliskie sąsiedztwo miasta Nysy, ok. 7 km. We wschodniej jej części
12.64 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna