SzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówieniaSzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówienia
Oferent winien być wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę
371 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych
355.01 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serveSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serve
Będących w posiadaniu Zamawiającego. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 2 zakresy
203.06 Kb. 2
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Na podstawie art. 39 I następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
154.31 Kb. 4
czytać
Dz. U. 2007 38 rozporządzenie ministra rolnictwa I rozwoju wsi1Dz. U. 2007 38 rozporządzenie ministra rolnictwa I rozwoju wsi1
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje
43.5 Kb. 1
czytać
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę I montaż tablicy pamiątkowej projektu „Centrum Transferu Wiedzy kul”
77.98 Kb. 1
czytać
Numer sprawy 2/2007 Rajcza 2007-07-03Numer sprawy 2/2007 Rajcza 2007-07-03
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy 140 ŁÓŻkowego pawilonu zAKŁadu opiekuńczo leczniczego w rajczy
234.74 Kb. 2
czytać
Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej w czernikowie przemoc w szkolePoradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej w czernikowie przemoc w szkole
Uczniowie najczęściej rozwiązują konflikty poprzez przezwiska, kłótnie, bójki. Szkoła powinna pokazać uczniom inne, konstruktywne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
141.86 Kb. 1
czytać
I. Gromadzenie i przedstawianie danych statystycznychI. Gromadzenie i przedstawianie danych statystycznych
W statystyce opisowej mamy do czynienia z gromadzeniem i prezentacją danych oraz badaniem własności populacji na podstawie pobranych prób losowych. Statystyka matematyczna zajmuje się modelami matematycznymi
126.77 Kb. 1
czytać
Działania dotyczące środków ochrony roślin mające wpływ na bezpieczeństwo powodziowe – odnoszące się do rolników I innych posiadaczy środków ochrony roślinDziałania dotyczące środków ochrony roślin mające wpływ na bezpieczeństwo powodziowe – odnoszące się do rolników I innych posiadaczy środków ochrony roślin
SIĘ do rolników I innych posiadaczy środków ochrony roślin, osób przeprowadzających szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin
64.45 Kb. 1
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2007 r
17.64 Kb. 1
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 r
23.45 Kb. 1
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Zp-3410-xxx-1/10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r w kwocie 2 000 000,00zł
32.87 Kb. 1
czytać
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 – I. Rozpoczynanie działalności gospodarczej1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 – I. Rozpoczynanie działalności gospodarczej
I. Rozpoczynanie działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana
275.72 Kb. 3
czytać
Referat opracowały: mgr Ilona Marszałek mgr Renata WinieckaReferat opracowały: mgr Ilona Marszałek mgr Renata Winiecka
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej występuje na całym świecie. Jego częstość wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym jest oceniana na 3-10%
Referat 62.53 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna