SzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówieniaSzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówienia
Oferent winien być wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę
371 Kb. 2
czytać
Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowejZaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Zarurowania rowu w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej
108.01 Kb. 1
czytać
Urząd miasta I gminy glinojeck 06-450 glinojeck pow. Ciechanów woj. MazowieckieUrząd miasta I gminy glinojeck 06-450 glinojeck pow. Ciechanów woj. Mazowieckie
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego studni nr 4 zatępczej za studnię nr 2a z utworów czwartorzędowych wraz z projektem likwidacji studni nr 2a na ujęciu w glinojecku gm. Glinojeck pow. Ciechanów woj. Mazowieckie
95.33 Kb. 1
czytać
Cel: wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania  dla danego materiału oraz grubości połówkowej. PrzyrządyCel: wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania  dla danego materiału oraz grubości połówkowej. Przyrządy
Mieniotwórczości polega na spontanicznej przemianie jąder atomowych danego pierwiastka na jądra atomowe innego pierwiastka z równoczesnym wypromieniowa­niem cząstek 
65.75 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 do uchwały nr vi/53/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pęciszów oraz części wsi BudczyceZałącznik nr 2 do uchwały nr vi/53/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pęciszów oraz części wsi Budczyce
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pęciszów oraz części wsi Budczyce, gmina Zawonia” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
19.61 Kb. 1
czytać
Odbytej w dniu 25 lutego 2004 roku, godz. 10. 00Odbytej w dniu 25 lutego 2004 roku, godz. 10. 00
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami
81.3 Kb. 1
czytać
Hrubieszów, dnia rHrubieszów, dnia r
Az. Agr. Bioorto s n c. Loc. Posta dei Colli – 71011 Apricena
24.21 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna