Decyzja komisji z dnia 20 sierpnia 2003 r upoważniająca Państwa Członkowskie na mocy dyrektywy 94/55/we do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznychDecyzja komisji z dnia 20 sierpnia 2003 r upoważniająca Państwa Członkowskie na mocy dyrektywy 94/55/we do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych
Uwzględniając dyrektywę Rady 94/55/we z dnia 21 listopada 1994 r w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych1
285.47 Kb. 9
czytać
S tanowisko pracy jest pojęciem ogólnym o szerokim zakresie odniesieńS tanowisko pracy jest pojęciem ogólnym o szerokim zakresie odniesień
Stanowisko pracy jest układem, w którym człowiek za pomocą środków pracy (maszyn, narzędzi, przyrządów itp. ) w określonej przestrzeni i określonym środowisku wykonuje zorganizowane czynności
94.34 Kb. 1
czytać
Sulęcin, Miechów 24 tel. 512335051, 095 7560706Sulęcin, Miechów 24 tel. 512335051, 095 7560706
Ocena stanu technicznego istnejacego budynku magazynowego oraz opis sposobu rozbiórki
48.46 Kb. 1
czytać
República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad AgroalimentariaRepública Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Modelo de certificado veterinario para la importación de carne de conejo de granja (1) (RM)
74.18 Kb. 1
czytać
Konwencja narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarówKonwencja narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
Niniejsza konwencja ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów między stronami mającymi siedziby handlowe w różnych państwach
203.24 Kb. 2
czytać
Aleksander Herzog Ustawa o broni i amunicji po nowelizacjiAleksander Herzog Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji
W artykule wskazano także na niektóre wątpliwości związane z pewnymi niespójnościami czy błędami przepisów znowelizowanej ustawy
93.77 Kb. 1
czytać
Urząd marszałkowski województwa dolnośLĄskiegoUrząd marszałkowski województwa dolnośLĄskiego
Wprowadzenie (Wiesław Bokajło, Jacek Sroka, Aldona Wiktorska-Święcka)
373.76 Kb. 5
czytać
Ulan-Majorat, 4 luty 2014r. Rrg. 6220 2011. 2012. 2013. 2014Ulan-Majorat, 4 luty 2014r. Rrg. 6220 2011. 2012. 2013. 2014
Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
80.68 Kb. 1
czytać
Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 11 kwietnia 2005rProtokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 11 kwietnia 2005r
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2004 rok
27.71 Kb. 1
czytać
F. A. Q. Tell me more onlineF. A. Q. Tell me more online
Studenci nie mogą uruchomić Testu Komputera, określania celów językowych, testu osiągnięć językowych (language achievement test) lub tell me more
97.84 Kb. 1
czytać
Podstawowe prawa człowieka. Wykład– Tomaszów Mazowiecki (18 godz.) Semestr zimowy 2009/2010Podstawowe prawa człowieka. Wykład– Tomaszów Mazowiecki (18 godz.) Semestr zimowy 2009/2010
Wyjaśnić na wstępie trzeba, że opinie doradcze wydawane przez mts na podstawie art. 96 Karty Narodów Zjednoczonych nie są wiążącymi wyrokami. Są to poglądy prawne wyrażane przez cieszący się autorytetem trybunał
73.7 Kb. 1
czytać
Pan Jan FilipczakPan Jan Filipczak
W dniach od 20 marca do 5 czerwca 2007 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Paweł Rybczyński i Agnieszka Pogoda – przeprowadzili kontrolę gospodarki finansowej gminy Gościeradów. Protokół kontroli omówiono i podpisano 19 czerwca
192.98 Kb. 4
czytać
Maciej Rogalski Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwaMaciej Rogalski Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
76.03 Kb. 1
czytać
Akademia obrony narodowejAkademia obrony narodowej
Urządzenie spełnia poszczególne wymagania Zamawiającego
175.48 Kb. 3
czytać
Leed dla drugiego etapu gdańskiej Alchemii Projekt kolejnego etapu inwestycji Alchemia, którego budowa rozpocznie się już za kilka miesięcy, został wyróżniony przez prestiżową, amerykańską organizację us green Building CouncilLeed dla drugiego etapu gdańskiej Alchemii Projekt kolejnego etapu inwestycji Alchemia, którego budowa rozpocznie się już za kilka miesięcy, został wyróżniony przez prestiżową, amerykańską organizację us green Building Council
Us green Building Council. Inwestor otrzymał potwierdzenie przejścia wstępnego etapu w systemie certyfikacji leed for core & shell 2009. Alchemia II uzyskała najwyższą do tej pory ocenę punktową w Polsce
9.3 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna