Dowódca 33 Bazy Lotnictwa TransportowegoDowódca 33 Bazy Lotnictwa Transportowego
Wykonawcy pobierający siwz z wyżej wskazanej strony internetowej są związani wszelkimi modyfikacjami I wyjaśnieniami do treści siwz zamieszczonymi na stronie internetowej
0.64 Mb. 5
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zmianami) – zwanej dalej „Ustawą pzp”
0.75 Mb. 6
czytać
Warmia I Mazury regionem zjednoczonej Europy” zamawiająCY: Investcom Szymon FiedorowiczWarmia I Mazury regionem zjednoczonej Europy” zamawiająCY: Investcom Szymon Fiedorowicz
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone numerem Investcom/2015/1
231.47 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego sprzętu avt zgodnie ze specyfikacją techniczno cenową. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji I wykonywanie świadczeń
112.63 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Dostawa urządzeń oraz oprogramowania na potrzeby rozbudowy i modernizacji zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli
375.3 Kb. 5
czytać
Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60
Przedmiotem przetargu „na zakup biletów lotniczych dla 34 osób członków zpiT „Bielsko” na trasie Polska – Indonezja( Banda Aceh)Polska ”
44.94 Kb. 1
czytać
Na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy”Na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy”
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys euro na dostawę sprzętu jednorazowego I wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp z
47.47 Kb. 1
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa licencji i aktualizacji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
180.54 Kb. 2
czytać
Nr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. Spożywczych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Pzp
89.62 Kb. 1
czytać
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Nr krs: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
149.07 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 rNr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 r
Przetarg nieograniczony na „Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013”
164.08 Kb. 1
czytać
Pecyfikacja istotnych warunków zamówieniaPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych
299.06 Kb. 4
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Termin składania ofert: 29. 08. 2014 r do godz. 10. 00 pokój 102 (sekretariat), zniO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
315.52 Kb. 4
czytać
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Nr krs: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
243.05 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna