Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. WarszawyZasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
Ci i Kontrasygnaty Urzędu m st. Warszawy, Biurze Podatków i Egzekucji Urzędu m st. Warszawy oraz w wydziałach dla dzielnic właściwych w sprawach budżetowo – księgowych
144.44 Kb. 3
czytać
IP/08/914 Bruksela, dnia 11 czerwca 2008 r. Komisja dokonuje oceny programu stabilności Belgii oraz programu konwergencji Polski, a także zaleca uchylenie procedury nadmiernego deficytu w stosunku do PolskiIP/08/914 Bruksela, dnia 11 czerwca 2008 r. Komisja dokonuje oceny programu stabilności Belgii oraz programu konwergencji Polski, a także zaleca uchylenie procedury nadmiernego deficytu w stosunku do Polski
Komisja dokonuje oceny programu stabilności Belgii oraz programu konwergencji Polski, a także zaleca uchylenie procedury nadmiernego deficytu w stosunku do Polski
165.34 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Informacje ogólneWprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Informacje ogólne
Sprawozdanie finansowe Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak „ im Bohaterów Monte Cassino obejmuje rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r
32.22 Kb. 1
czytać
Piotr Polak, Anna Maria Sitkowska, Ireneusz Sołtyszewski Środki psychoaktywne w przestępstwach seksualnychPiotr Polak, Anna Maria Sitkowska, Ireneusz Sołtyszewski Środki psychoaktywne w przestępstwach seksualnych
Z drugiej strony należy zauważyć, że Kongres usa już w 1996 roku uchwalił tzw. Drug Induced Rape Prevention and Punishment Act poświęcony problematyce przeciwdziałania zgwałceniom dokonywanym na skutek zażycia leków
90.7 Kb. 1
czytać
Raport okresowy (psur =periodic safety update report)Raport okresowy (psur =periodic safety update report)
B of The Rules Governing Medicinal Products in the European Union Guideline on Pharmacovigilance of veterinary medicinal products
30.51 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna